รับทราบสถานะการรับข้อมูลระยะแรก

หลังจากที่เกิดใช้งาน Tableau Metadata API โดยใช้คำสั่ง tsm maintenance metadata-services แล้ว คุณสามารถใช้ Backfill API ในการเฝ้าติดตามความคืบหน้าของการรับข้อมูลระยะแรกและรับทราบข้อมูลสถานะของเนื้อหาและการทดแทนความเกี่ยวพันได้

ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ด้านล่างและขอแนะนำให้ใช้ร่วมกับ ขั้นตอนที่ 7: ตรวจความคืบหน้าและตรวจสอบสถานะการรับข้อมูลระยะแรก ในหัวข้อเปิดใช้งาน Tableau Catalog

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้ REST API

ในการเข้าถึง Backfill API ก่อนอื่นคุณจะต้องตรวจสอบสิทธิกับ Tableau Server และรับโทเค็นเสียก่อน ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ Tableau REST API หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ (การตรวจสอบสิทธิ์)(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือเกี่ยวกับ REST API

หรือคุณสามารถเข้าสู่ระบบ Tableau Server ได้โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนที่ 2: ส่งคำขอ GET

ส่งคำขอ GET ต่อไปนี้หรือวาง URL ลงในเบราว์เซอร์

http://my_tableau_server/api/metadata/v1/control/backfill/status

โดยเริ่มแรกคำขอจะตอบกลับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการทดแทนเนื้อหา เมื่อการทดแทนเนื้อหาเสร็จสิ้น จะตอบกลับเป็นข้อมูลการทดแทนความเกี่ยวพัน

 • สำหรับการทดแทนความเกี่ยวพัน คำขอจะตอบกลับเป็นสรุปสถานะและข้อมูลสถานะอื่นๆ สำหรับเนื้อหาแต่ละประเภทโดยขึ้นอยู่กับว่ามีเนื้อหาใดอยู่บน Tableau Server การจัดทำดัชนีของเนื้อหาแต่ละประเภทจะเกิดขึ้นพร้อมกัน
 • สำหรับการทดแทนความเกี่ยวพัน คำขอจะตอบกลับเป็นสรุปสถานะ

ค่าสถานะจากการตอบกลับ

Backfill API จะตอบกลับเป็นค่าดังต่อไปนี้

 • contentBackfillTotalDurationSeconds และ lineageBackfillTotalDurationSeconds นั้นคือระยะเวลาที่ได้ประมวลผลในหน่วยวินาทีของประเภทการทดแทนที่เกี่ยวข้อง เมื่อ backfillComplete เป็น true, contentBackfillTotalDurationSeconds และ lineageBackfillTotalDurationSeconds เป็นเวลาโดยรวมที่ใช้ในการดำเนินการทดแทนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการทดแทนเนื้อหา: 

 • contentType จะแสดงเป็นประเภทเนื้อหาต่อไปนี้: PublishedDatasource, Database, DatabaseTable, Metric, Workbook, และ Flow
 • contentId คือตัวบ่งชี้ของรายการที่ทำดัชนีล่าสุด
 • successfullyIngestedCount คือจำนวนของรายการที่ทำดัชนีเสร็จสิ้น
 • failedIngestedCount คือจำนวนของรายการที่ไม่สามารถทำดัชนีได้
 • durationSeconds คือเวลาที่ใช้ไปในหน่วยวินาทีสำหรับการทำรายการดัชนีของประเภทเนื้อหานั้นๆ
 • totalCount คือจำนวนรายการทั้งหมดที่จะทำดัชนี
 • checkpointCreatedTime iคือเวลาที่บันทึกไว้ล่าสุดในเวลามาตรฐานโลก ที่รายการนั้นได้ถูกทำเป็นดัชนี Backfill API จะตรวจสอบรายการที่ทำดัชนีไว้ล่าสุดทุกห้านาที
 • backfillComplete นั้นเป็น true เมื่อการทำดัชนีสำหรับทุกรายการของทุกประเภทเนื้อหาเสร็จสิ้นแล้ว

สำหรับการทดแทนความเกี่ยวพัน:

 • totalCount คือจำนวนของความสัมพันธ์แบบความเกี่ยวพันที่จะทำดัชนี
 • processedCount คือจำนวนของความสัมพันธ์แบบความเกี่ยวพันที่ทำเป็นดัชนีแล้ว
 • lastLineageConnection คือความสัมพันธ์แบบความเกี่ยวพันที่ทำดัชนีไปล่าสุด
 • backfillComplete นั้นเป็น true เมื่อการทำดัชนีสำหรับความสัมพันธ์แบบความเกี่ยวพันทั้งหมดเสร็จสิ้น

ตัวอย่างการตอบกลับ

คำขอส่งคืนข้อความ JSON หากต้องการดู JSON ในรูปแบบที่อ่านง่ายขึ้น คุณสามารถใช้เครื่องมือดู JSON หรือส่วนเสริมเบราว์เซอร์ได้

{    

"contentBackfillTotalDurationSeconds": 362,

"lineageBackfillTotalDurationSeconds": 14,

"contentBackfillStatuses": [

{

"contentType": "PublishedDatasource",

"contentId": "sites/1/datasources/-631379806-1912815680",

"successfullyIngestedCount": 20,

"failedToIngestCount": 0,

"durationSeconds": 312,

"totalCount": 20,

"checkpointCreatedTime": "2020-07-29T23:50:25.763Z",

"backfillComplete": true

},

{

"contentType": "Database",

"contentId": "sites/1/databases/e1331f9d-4d73-ee04-9edf-96fd1c37cb8e",

"successfullyIngestedCount": 35,

"failedToIngestCount": 0,

"durationSeconds": 26,

"totalCount": 35,

"checkpointCreatedTime": "2020-04-29T23:50:25.769Z",

"backfillComplete": true

},

{

"contentType": "DatabaseTable",

"contentId": "sites/1/tables/d946d084-53a8-09b6-2ad2-93301e6b4b15",

"successfullyIngestedCount": 64,

"failedToIngestCount": 0,

"durationSeconds": 49,

"totalCount": 64,

"checkpointCreatedTime": "2020-04-29T23:50:25.774Z",

"backfillComplete": true

},

{

"contentType": "Metric",

"contentId": "sites/1/metrics/metric1",

"successfullyIngestedCount": 2,

"failedToIngestCount": 0,

"durationSeconds": 254,

"totalCount": 2,

"checkpointCreatedTime": "2020-04-29T23:50:25.779Z",

"backfillComplete": true

},

{

"contentType": "Workbook",

"contentId": "sites/1/workbooks/6749399-1501801290",

"successfullyIngestedCount": 10,

"failedToIngestCount": 0,

"durationSeconds": 267,

"totalCount": 10,

"checkpointCreatedTime": "2020-04-29T23:50:25.784Z",

"backfillComplete": true

},

{

"contentType": "Flow",

"contentId": "sites/1/flows/4",

"successfullyIngestedCount": 4,

"failedToIngestCount": 0,

"durationSeconds": 195,

"totalCount": 4,

"checkpointCreatedTime": "2020-04-29T23:50:25.788Z",

"backfillComplete": true

}

],

"lineageBackfillStatus": {

"totalCount": 45,

"processedCount": 18,

"lastLineageConnection": "CloudFile downstreamWorkbooks Workbook",

"backfillComplete": false

}

}

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ