งานการอัปเกรดภาพขนาดย่อ

ใน Tableau Server เวอร์ชัน 2019.1 และใหม่กว่า เวิร์กบุ๊กและมุมมองจะใช้ภาพขนาดย่อที่มีความละเอียดสูงขึ้น เมื่อคุณอัปเกรดเป็น Tableau Server เวอร์ชัน 2019.1 หรือใหม่กว่า แบ็กกราวเดอร์จะเรียกใช้งานการเพิ่มงานอัปเกรดภาพขนาดย่อเข้าไปในคิวและงานอัปเกรดภาพขนาดย่อ ซึ่งจะรีเฟรชภาพขนาดย่อสำหรับมุมมองใดๆ ที่ยังไม่ได้แก้ไขหรือเผยแพร่ตั้งแต่ Tableau เวอร์ชัน 2018.2 และแปลงจากภาพขนาดย่อที่มีความละเอียดต่ำ (192 x192 พิกเซล) เป็นภาพขนาดย่อที่มีความละเอียดสูง (300 x 300 พิกเซล) ดังแสดงในรูปด้านล่าง

หมายเหตุ ใน Tableau Server เวอร์ชัน 2020.2 และใหม่กว่า งานการอัปเกรดภาพขนาดย่อ จะถูกปิดใช้ตามค่าเริ่มต้น ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้ tabcmd เพื่อใช้งานการอัปเกรดภาพขนาดย่อได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู upgradethumbnails

เมื่องานอัปเกรดภาพขนาดย่อรีเฟรชภาพขนาดย่อ วันที่แก้ไขของมุมมองจะเปลี่ยนเพื่อให้ตรงกับวันงานการอัปเกรดภาพขนาดย่อที่อัปเดตภาพขนาดย่อ งานอัปเกรดภาพขนาดย่อจะไม่เปลี่ยนวันที่แก้ไขของเวิร์กบุ๊กเมื่ออัปเดตภาพขนาดย่อของมุมมองที่มีอยู่

งานอัปเกรดภาพขนาดย่อจะใช้เวลาไม่กี่นาทีไปจนถึงไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเวิร์กบุ๊กที่คุณมี คุณอาจสังเกตว่ามีการใช้ CPU บนโหนดแบ็กกราวเดอร์สูงกว่าปกติในระหว่างที่มีการอัปเกรดภาพขนาดย่อ คุณอาจสังเกตได้อีกว่าภาพขนาดย่ออาจมีความละเอียดต่ำได้นานถึงหนึ่งสัปดาห์หลังอัปเกรด Tableau Server เป็นเวอร์ชัน 2019.1 หรือใหม่กว่าแล้ว ในขณะที่งานอัปเกรดภาพขนาดย่อกำลังประมวลผลภาพขนาดย่อทั้งหมดที่ใช้ในเวิร์กบุ๊กของคุณ เราแนะนำให้คุณรอจนกว่าการอัปเกรดภาพขนาดย่อจะเสร็จสิ้นก่อนที่จะสำรองข้อมูล Tableau Server

หลังจากการใช้งานการอัปเกรดภาพขนาดย่อครั้งแรก การอัปเกรดจะทำงานตามกำหนดการรายสัปดาห์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า งานการอัปเกรดภาพขนาดย่อจะได้รับการเรียกใช้งานเป็นลำดับสุดท้ายและจะสร้างงานหนึ่งงานต่อหนึ่งเวิร์กบุ๊กในตาราง background_jobs เพื่ออัปเกรดภาพขนาดย่อใดก็ตามที่มีความละเอียดต่ำ ภาพขนาดย่อใดที่มีความละเอียดต่ำซึ่งเผยแพร่สู่ Tableau Server โดย Tableau Desktop เวอร์ชัน 2018.3 และก่อนหน้าจะถูกล้างโดยอัตโนมัติทุกสัปดาห์เมื่องานการอัปเกรดภาพขนาดย่อทำงาน

การแก้ปัญหา

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของงานการอัปเกรดภาพขนาดย่อได้โดยใช้ มุมมองสำหรับการดูแลระบบของงานที่ดำเนินการในพื้นหลังที่ไม่ใช่การแยกข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) งานการอัปเกรดภาพขนาดย่อจะสามารถแสดงสถานะเป็นสำเร็จหรือข้อผิดพลาดได้

งานการอัปเกรดภาพขนาดย่อล้มเหลว หรือเสร็จสิ้นแต่ภาพขนาดย่อบางภาพยังมีความละเอียดต่ำอยู่

งานการอัปเกรดภาพขนาดย่ออาจแสดงสถานะข้อผิดพลาดได้ถ้าข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณไม่ถูกต้อง ในกรณีดังกล่าว ภาพขนาดย่อของเวิร์กบุ๊กจะยังปรากฏในลักษณะเบลอและมีความละเอียดต่ำ (192 คูณ 192 พิกเซล) ให้อัปเกรดข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณ แล้วงานการอัปเกรดภาพขนาดย่อจะอัปเดตภาพขนาดย่อของเวิร์กบุ๊กในการทำงานครั้งถัดไป

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ