บันทึกกิจกรรม

หากคุณมี Tableau Server ที่มี Advanced Management ไฟล์บันทึกกิจกรรมจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบโดยละเอียด บันทึกเหล่านี้จะจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ backgrounder- dataserver- vizportal, และ vizqlserver บนฮาร์ดไดรฟ์ในเครื่อง โดยใช้พาธเริ่มต้น /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/ ภายในแต่ละไดเร็กทอรี ให้ค้นหาไฟล์ที่ชื่อ cepp-canonical-events_*.log ซึ่งจะบันทึกเหตุการณ์และการดำเนินงาน

ด้วยบันทึกกิจกรรม คุณจึงสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ดูข้อมูลเหตุการณ์โดยละเอียดสำหรับ Tableau Server

 • บันทึกข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนดและติดตามว่าใครกำลังทำอะไรบนเว็บไซต์ Tableau

 • ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ ซึ่งรวมถึง

  • การเพิ่มหรือนำผู้ใช้ออกจากกลุ่ม

  • การย้ายเนื้อหาจากโปรเจกต์หนึ่งไปยังโปรเจกต์อื่น

  • การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์อย่างชัดแจ้งในเนื้อหา

  คุณสามารถติดตามเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ที่จำเป็นต่อการใช้บันทึกการควบคุมที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อม Tableau ได้ การควบคุมเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อกรณีการใช้งานของการปฏิบัติตามข้อกำหนด

  เพิ่มข้อมูลที่ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบและมุมมองผู้ดูแลระบบให้ไว้เพื่อติดตามกิจกรรมในเว็บไซต์และเมตริกการใช้งาน

  เหตุการณ์ทั้งหมดรวมการประทับเวลาและ ID ของผู้ดำเนินการที่ทำเหตุการณ์ หากเกี่ยวข้อง ระบบจะรวม ID ของเนื้อหาที่ได้รับผลกระทบไว้ในเหตุการณ์

  คุณสามารถใช้เครื่องมือ เช่น Splunk หรือ Amazon Cloudwatch เพื่อตรวจสอบบันทึกกิจกรรมได้ คุณสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการค้นหาฟิลด์ของบันทึกและตอบคำถามได้ เช่น

  • การดำเนินการ 10 รายการล่าสุดโดยผู้ใช้รายหนึ่งมีอะไรบ้าง

  • ใครคือผู้ทำเหตุการณ์คนล่าสุดในเนื้อหา

  • การดำเนินการล่าสุดที่เกิดขึ้นกับเนื้อหาคืออะไร

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ