การพิมพ์เวิร์กชีต

ระบุตัวเลือกการตั้งค่าหน้าและพิมพ์เวิร์กชีตหนึ่งรายการหรือมากกว่า

การตั้งค่าหน้า

การตั้งค่าหน้านั้นเป็นชุดตัวเลือกว่าเวิร์กชีตจะมีหน้าตาเป็นเช่นไรเมื่อพิมพ์แล้ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใส่คำอธิบายและการวางแนวหน้าหรือไม่ เวิร์กชีตแต่ละรายการสามารถกำหนดตัวเลือกการตั้งค่าหน้าที่แตกต่างกันได้ เปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้าโดยเลือก ไฟล์ > การตั้งค่าหน้า

 

ไปยังหมวดหมู่การตั้งค่าต่อไปนี้:

ทั่วไป

เลือกส่วนของเวิร์กชีตที่คุณต้องการแสดงเมื่อพิมพ์ นอกจากนั้น ให้ระบุว่าจะแบ่งช่องไฟส่วนหัวและหน้าอย่างไร หากมุมมองมี หลายหน้า คุณสามารถเลือกได้ว่าจะพิมพ์หน้าปัจจุบันหรือหน้าทั้งหมด

เลย์เอาต์

ระบุคำอธิบายเลย์เอาต์ การเว้นช่องไฟของหน้า และการจัดวางตรงหลาง

อัตราส่วนการพิมพ์

ปรับมุมมองให้อยู่ในขนาดที่ต้องการและเปลี่ยนการวางแนวหน้า

พิมพ์

หลังจากที่ระบุตัวเลือก การตั้งค่าหน้า แล้ว คุณสามารถพิมพ์ได้โดยการเลือก ไฟล์ > พิมพ์ ที่กล่องโต้ตอบการสั่งพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ ระบุระยะพิมพ์ และเลือกจำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ