การใช้การเล่นหน้าของ

คุณสามารถแยกย่อยมุมมองออกเป็นชุดของหน้า เพื่อให้วิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้นว่าฟิลด์ที่ระบุส่งผลอย่างไรต่อข้อมูลที่เหลือในมุมมอง ยกตัวอย่างเช่น หน้ามักใช้เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป โดยแต่ละหน้าจะแทนปี เดือน หรือวันที่เฉพาะอื่นๆ

การควบคุมการ์ดหน้าช่วยให้คุณสามารถพลิกดูหน้าต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติหรือข้ามไปยังหน้าที่ต้องการ

หากต้องการเลื่อนผ่านหน้าต่างๆ ให้ใช้วิธีการดังนี้

  • หากต้องการดูหน้าเป็นสไลด์โชว์ ให้คลิกปุ่มเล่น ที่ด้านล่างของการ์ดหน้า

  • หากต้องการเลื่อนผ่านหน้าต่างๆ ด้วยตนเอง ให้คลิกปุ่มไปข้างหน้าและย้อนกลับที่ด้านใดด้านหนึ่งของรายการดรอปดาวน์ หรือใช้แถบเลื่อน

  • หากต้องการข้ามไปยังหน้าที่กำหนด ให้เลือกหน้าจากรายการ

หากต้องการเปลี่ยนความเร็วของการเล่น ให้ใช้การควบคุมความเร็วที่บริเวณมุมล่างขวาของการ์ดหน้า

หากต้องการวางเครื่องหมายจากหน้าก่อนหน้า ในขณะที่คุณเลื่อนดูหน้าต่างๆ ให้เลือกแสดงประวัติ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ