การสร้างไฟล์ PDF

คุณสามารถพิมพ์มุมมองอย่างน้อยหนึ่งรายการเป็นเอกสาร PDF ได้ คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Adobe Acrobat บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

วิธีการเผยแพร่ PDF มีดังนี้

 1. หากคุณต้องการระบุองค์ประกอบที่จะพิมพ์ลงในไฟล์ PDF และวิธีจัดวางองค์ประกอบ ให้เลือก ไฟล์ > ตั้งค่าหน้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการพิมพ์เวิร์กชีต

 2. เลือก ไฟล์ > พิมพ์เป็น PDF

 3. ที่กล่องโต้ตอบ ‘พิมพ์เป็น PDF’ ให้เลือกระยะพิมพ์:

  • เวิร์กบุ๊กทั้งหมด - เผยแพร่ชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

  • ชีตที่ใช้งานอยู่ - เผยแพร่เฉพาะชีตที่แสดงอยู่ในเวิร์กบุ๊กในขณะนี้

  • ชีตที่เลือก - เผยแพร่ชีตที่เลือก

 4. เลือกขนาดกระดาษและการวางแนว หากคุณเลือก “ไม่ระบุ” ขนาดกระดาษจะใหญ่เท่าที่จำเป็น เพื่อแสดงมุมมองทั้งหมดในหน้าเดียว

 5. หรือเลือกดูไฟล์ PDF หลังการพิมพ์ หากคุณต้องการเปิด PDF โดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์เสร็จแล้ว ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณติดตั้ง Adobe Acrobat Reader หรือ Adobe Acrobat บนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น

 6. หรือเลือกแสดงการเลือก หากคุณต้องการเพิ่มเครื่องหมายที่เลือกและไฮไลต์ไว้ใน PDF

 7. คลิกตกลง แล้วเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึก PDF จากนั้นคลิกบันทึก

 8. หรือระบุการตั้งค่าหน้าให้ชีตแต่ละชีตก่อนการเผยแพร่เป็น PDF

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ