Användbar Tableau-terminologi

Följande tabell beskriver några av de vanliga termerna som används i Reader-hjälpen.

 

Korstabell

Ett annat namn för en texttabell eller taltabell.

Instrumentpanel

En samling vyer som visas på en enda plats. Där kan du jämföra och övervaka en mängd olika data samtidigt.

Datakälla

De underliggande data som Tableau Reader är anslutna till. Du kan inte ändra datakällan i Tableau Reader.

Filter

En kontroll över en vy som begränsar de data som visas i den. Till exempel ett filter på Region som bara inkluderar den västra delen.

Markeringar

En visuell representation av en eller flera rader i en datakälla. Markeringstyper kan vara stapel, linje, fyrkant och så vidare.

Paketerad arbetsbok

En typ av arbetsbok som skapas i antingen Tableau Desktop eller Tableau Server. Dessa filer innehåller både arbetsboken såväl som kopior av de refererade lokala datakällorna och bakgrundsbilderna.

Ruta

Rad- och kolumnområdena i en vy.

LagringsplatsEn katalog i katalogen Mina dokument som lagrar arbetsböcker.

Vy

Den visuella representationen av dina data i ett -arbetsblad eller -instrumentpanel.

Arbetsbok

En samling med ett eller flera arbetsblad och instrumentpaneler.

Arbetsblad

En enda vy över data. Varje arbetsblad kan kopplas till en enda datakälla.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!