Använda presentationsläge

När du interagerar med din vy vill du kanske dela dina resultat med andra med hjälp av ett Presentationsläge. När du använder det här läget döljer Tableau verktygsfältet och menyn och visar bara vyn, på samma sätt som när du presenterar ett bildspel.

För att aktivera eller inaktivera läget, klicka på knappen Presentationsläge eller välj Fönster > Presentationsläge.

OBS! Om du vill dölja enskilda ark, kontakta arbetsbokens konstruktör.

Följande tabell beskriver de olika kontrollerna som finns tillgängliga när presentationsläget är aktiverat. Kontrollerna visas i det nedre högra hörnet av skärmen.

Visa filmremsa – visar bladen som miniatyrbilder längst ned på arbetsytan.
Visa flikar – visar bladflikar längst ned på arbetsytan.
Föregående/nästa blad – går framåt eller bakåt bland bladen i en arbetsbok.
Starta/avsluta helskärm – växlar mellan att expandera arbetsboken, så att den fyller hela skärmen, och visa den i ett fönster.
Avsluta presentationsläge – returnerar arbetsboken så att hela arbetsytan visas, inklusive menyer, verktygsfält och rutan Data.

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!