Använda förklaringar

Tableau Reader använder färg, storlek och form för att koda vyn med ytterligare information. Markeringarna kan till exempel delas upp i flera färger för att representera olika regioner medan former representera olika produkter. Sedan kan samma markeringar tilldelas olika storlekar för att representera vinstmarginalen. Varje typ av kodning har en förklaring. Du kan redigera dessa förklaringar för att använda olika färger.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!