Ställa in ett föredraget språk

Du kan ställa in Tableau till att visa användargränssnittet (menyer, meddelanden osv.) på ett av de språk som stöds. Språket du väljer är det som sedan används i användargränssnittet (UI). När du installerar Tableau är språket som standard satt till ett automatiskt val som känner igen dina nationella Windows-inställningar och använder lämpligt språk, om det stöds. Om du använder ett språk som inte stöds används engelska som standard.

Byta språk:

  1. Välj Hjälp > Välja språk.

  2. Starta om Tableau Reader.

Obs! En arbetsboksutvecklare kan ställa in språket (plats) för en arbetsbok vilket sedan avgör hur siffror, datum, kartsektioner och så vidare visas. I det fallet har språkinställningen i arbetsboken företräde framför språket som du har ställt in för Tableau Reader.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!