รีเฟรชข้อมูลหรือหยุดอัปเดตอัตโนมัติชั่วคราว

Tableau Server และ Tableau Cloud ให้คุณควบคุมวิธีที่มุมมองโต้ตอบกับแหล่งข้อมูลได้ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและปรับปรุงประสิทธิภาพ

รีเฟรชข้อมูล

หากมีการเปลี่ยนแหล่งข้อมูล (เช่น มีฟิลด์ ชื่อฟิลด์ หรือค่าข้อมูลใหม่) มุมมองจะแสดงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในครั้งถัดไปที่คุณโหลดหน้า หากต้องการอัปเดตข้อมูลด้วยตนเองในขณะที่คุณโต้ตอบกับมุมมอง เช่น ดำเนินการหลายอย่างพร้อมกันโดยไม่อัปเดตระหว่างแต่ละรายการ ให้คลิกไอคอนรีเฟรชบนแถบเครื่องมือ

เมื่อคุณรีเฟรชข้อมูล Tableau Server และ Tableau Cloud จะล้างแคชและดึงข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข้อมูล หากคุณใช้งานมุมมองที่ซับซ้อนหรือแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ การรีเฟรชข้อมูลอาจใช้เวลานาน

หยุดการอัปเดตอัตโนมัติชั่วคราว

เมื่อคุณใช้งานมุมมอง บางครั้งเซิร์ฟเวอร์จะต้องค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่ออัปเดต หากต้องการหยุดอัปเดตชั่วคราวเพื่อใช้งานมุมมองอย่างรวดเร็วขึ้น ให้คลิกไอคอนหยุดชั่วคราวในแถบเครื่องมือ

คลิกไอคอนดำเนินการต่อเพื่อกลับมาค้นหาแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติอีกครั้งได้ตามต้องการ

หยุดการดำเนินการที่ใช้เวลานาน

เมื่อการโต้ตอบใช้เวลานานในการโหลด กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณหยุดการดำเนินการนั้น หากคุณหยุด การแสดงเป็นภาพจะอยู่ในสถานะที่ถูกระงับคล้ายกับการหยุดการอัปเดตอัตโนมัติชั่วคราว

หลังจากหยุดการดำเนินการแล้ว คุณสามารถเลือก:

  • ยกเลิกการดำเนินการและกลับสู่สถานะก่อนหน้า เพื่อดำเนินการเช่นนั้น ให้ใช้ปุ่มเลิกทำในแถบเครื่องมือ
  • ปล่อยให้การดำเนินการเสร็จสิ้น เพื่อดำเนินการเช่นนั้น ให้ใช้ปุ่มดำเนินการอัปเดตอัตโนมัติต่อในแถบเครื่องมือ
  • ดำเนินการต่อแต่ไม่มีการอัปเดตการแสดงเป็นภาพ ลักษณะการทำงานจะเหมือนกับการหยุดการอัปเดตอัตโนมัติชั่วคราว เมื่อคุณพร้อมที่จะอัปเดตการแสดงเป็นภาพ ให้ใช้ปุ่มดำเนินการอัปเดตอัตโนมัติต่อในแถบเครื่องมือ

เมื่อคุณดำเนินการอัปเดตอัตโนมัติต่อ โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาสักครู่ในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ