สร้างชุดสีที่กำหนดเอง

Tableau Desktop มาพร้อมกับชุดสีที่ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้ดีและนำสีไปใช้กับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่างๆ เช่น บนแผนที่ ฮีตแมป แผนภูมิแท่ง ฯลฯ คุณยังสามารถสร้างและใช้ชุดสีที่คุณกำหนดเองได้โดยแก้ไขไฟล์ Preferences.tps ที่มาพร้อมกับ Tableau Desktop ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างชุดสีที่แบ่งหมวดหมู่แบบกำหนดเองที่ตรงกับแบรนด์ของบริษัทคุณได้

เกี่ยวกับไฟล์การตั้งค่า

คุณสามารถเพิ่มชุดสีที่กำหนดเองได้มากเท่าที่คุณต้องการลงในไฟล์ Preferences.tps โดยแต่ละชุดมีสีได้มากตามใจคุณ แม้ว่าจะไม่มีการจำกัดจำนวนสีที่สามารถเพิ่มลงในแต่ละชุดสีที่กำหนดเอง แต่กล่องโต้ตอบ “แก้ไขสี” จะแสดงได้เพียง 20 สีเท่านั้น หากคุณต้องการกำหนดสีให้กับรายการข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองมากกว่า 20 สี คุณอาจต้องสร้างชุดสีที่กำหนดเองหลายชุดโดยมีสีไม่เกิน 20 สีในแต่ละชุดสี

เมื่อคุณแก้ไข Preferences.tps เพื่อเพิ่มสี ให้ใช้รูปแบบ HTML มาตรฐานสำหรับสีใหม่ (ค่าเลขฐานสิบหก #RRGGBB หรือรูปแบบ Red Green Blue) เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กและรีสตาร์ท Tableau Desktop ชื่อชุดสีที่คุณเพิ่มใน Preferences.tps จะปรากฏในรายการดรอปดาวน์เลือกชุดสี (กล่องโต้ตอบ “แก้ไขสี”) โดยคุณสามารถใช้ชุดสีใหม่ได้

Tableau ไม่ได้ทดสอบหรือรองรับชุดสีที่กำหนดเอง ดังนั้นจึงควรสำรองข้อมูลเวิร์กบุ๊กของคุณก่อนที่จะดำเนินการต่อ นอกจากนี้ ยังไม่มีการรับประกันว่าชุดสีที่กำหนดเองที่คุณสร้างขึ้นจะทำงานร่วมกับการอัปเกรดของ Tableau Desktop ในอนาคตได้หรือไม่

หมายเหตุ: เมื่อคุณแก้ไขไฟล์ Preferences.tps ต้องใช้เครื่องหมายคำพูดแบบตรง(' ' หรือ " ") เพื่อคั่นชื่อและประเภทชุดสี อย่าใช้เครื่องหมายคำพูดแบบโค้ง (“ ” หรือ ‘ ’)

แก้ไขไฟล์การตั้งค่า

ไฟล์ Preferences.tps จะอยู่ในที่เก็บใน Tableau ของฉัน ไฟล์นี้เป็นไฟล์ XML พื้นฐานซึ่งคุณสามารถเปิดในโปรแกรมแก้ไขข้อความเพื่อแก้ไขได้ ไฟล์การตั้งค่าที่ยังไม่ได้แก้ไขจะมีลักษณะดังนี้

วิธีแก้ไขไฟล์การตั้งค่ามีดังนี้

 1. ไปที่โฟลเดอร์ “ที่เก็บใน Tableau ของฉัน” ในไดเร็กทอรีเอกสารของคุณ แล้วเปิดไฟล์ Preferences.tps

 2. แทรกแท็กเปิดและปิด preferences ในระหว่างแท็กเปิดและปิด workbook ดังนั้นจึงจะมีลักษณะดังนี้:

<?xml version='1.0'?>
<workbook>
<preferences>
</preferences>
</workbook>

 1. ปฏิบัติตาม 1 ใน 3 ขั้นตอนถัดไปเพื่อสร้างชุดสีที่กำหนดเอง

สร้างชุดสีที่กำหนดเอง

สร้างชุดสีที่แบ่งหมวดหมู่แบบกำหนดเอง

ชุดสีที่แบ่งหมวดหมู่ประกอบด้วยสีที่แตกต่างกันมากมายซึ่งสามารถกำหนดให้กับสมาชิกในมิติข้อมูลแบบแยกกันได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใส่มิติข้อมูลแบบแยกกัน เช่น ภูมิภาค บนการ์ดสี ระบบจะใช้คำอธิบายสีที่แบ่งหมวดหมู่

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลที่ต้องเพิ่มระหว่างแท็ก preferences เพื่อเพิ่มชุดสีที่แบ่งหมวดหมู่ โปรดทราบว่าแอตทริบิวต์ type จะระบุว่าเป็นปกติ ซึ่งบ่งบอกว่าชุดสีนี้เป็นชุดสีที่แบ่งหมวดหมู่

วิธีสร้างชุดสีที่แบ่งหมวดหมู่แบบกำหนดเองมีดังนี้

 1. ในไฟล์ Preferences.tps ให้วางข้อมูลต่อไปนี้ระหว่างแท็ก "preferences" ตรวจสอบว่าได้ใช้เครื่องหมายคำพูดแบบตรง ไม่ใช่เครื่องหมายคำพูดแบบโค้ง เพื่อจำกัดชื่อและประเภทชุดสี

  <color-palette name="My Categorical Palette" type="regular">
  <color>#eb912b</color>
  <color>#7099a5</color>
  <color>#c71f34</color>
  <color>#1d437d</color>
  <color>#e8762b</color>
  <color>#5b6591</color>
  <color>#59879b</color>
  </color-palette>

 2. บันทึกไฟล์ Preferences.tps แล้วรีสตาร์ท Tableau Desktop

 3. เปิดแหล่งข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูล Superstore - ตัวอย่าง

 4. จากแผงข้อมูล ให้ลากมิติข้อมูลแบบแยกกัน เช่น ภูมิภาคไปยังสี

 5. คลิกลูกศรเมนูคำอธิบายสี แล้วเลือกแก้ไขสี

 1. ในกล่องโต้ตอบ “แก้ไขสี” ให้เลือกชุดสีใหม่ที่คุณกำหนดเองจากรายการดรอปดาวน์ของชุดสี

 1. คลิกปุ่มกำหนดชุดสีเพื่อกำหนดสีที่กำหนดเองให้กับแต่ละฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง

 2. คลิกตกลง

สร้างชุดสีที่เรียงตามความอ่อนเข้มที่กำหนดเอง

ชุดสีอีกประเภทหนึ่งคือชุดสีที่เรียงตามความอ่อนเข้ม โดยปกติแล้ว ชุดสีประเภทนี้จะแสดงสีเดียว โดยมีความเข้มของสีต่างกันไป ชุดสีประเภทนี้จะใช้สำหรับฟิลด์แบบต่อเนื่อง โดยปกติแล้วจะเป็นการวัดผล

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลที่ต้องเพิ่มระหว่างแท็ก preferences เพื่อเพิ่มชุดสีที่เรียงตามความอ่อนเข้ม โปรดทราบว่าแอตทริบิวต์ type จะระบุว่าเป็น ordered-sequential ซึ่งบ่งบอกว่าชุดสีนี้เป็นชุดสีที่เรียงตามความอ่อนเข้ม นอกจากนี้ สำหรับชุดสีที่เรียงตามความอ่อนเข้ม คุณต้องระบุสีที่ต่างกันอย่างน้อย 2 สีในช่วงสีที่เรียงตามความอ่อนเข้ม

วิธีสร้างชุดสีที่เรียงตามความอ่อนเข้มที่กำหนดเองมีดังนี้

 1. ในไฟล์ Preferences.tps ให้วางข้อมูลต่อไปนี้ระหว่างแท็ก preferences ตรวจสอบว่าได้ใช้เครื่องหมายคำพูดแบบตรง ไม่ใช่เครื่องหมายคำพูดแบบโค้ง เพื่อจำกัดชื่อและประเภทชุดสี

  <color-palette name="My Sequential Palette" type="ordered-sequential">
  <color>#eb912b</color>
  <color>#eb9c42</color>
  <color>#ebad67</color>
  <color>#eabb86</color>
  <color>#eacba8</color>
  <color>#ebd8c2</color>
  </color-palette>

 2. บันทึกไฟล์ Preferences.tps แล้วรีสตาร์ท Tableau Desktop

 3. เปิดแหล่งข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูล Superstore - ตัวอย่าง

 4. จากแผงข้อมูล ให้ลากการวัดผล เช่น ยอดขายไปยังสี

 5. คลิกลูกศรเมนูคำอธิบายสี แล้วเลือกแก้ไขสี

 6. ในกล่องโต้ตอบ “แก้ไขสี” ให้เลือกชุดสีที่คุณกำหนดเองจากรายการดรอปดาวน์ของชุดสี

 7. หากคุณต้องการกำหนดการไล่ระดับสีภายในกล่อง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสีแบบขั้นบันได และในกล่องข้อความขั้นบันได ให้พิมพ์จำนวนขั้นบันไดของสีที่คุณต้องการแสดงในแถบ

 8. คลิกที่ปุ่มขั้นสูง

 9. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเริ่มต้น และในกล่องข้อความ ให้พิมพ์หมายเลขต่ำสุดที่คุณต้องการสำหรับความต่อเนื่อง

 10. คลิกปุ่มใช้เพื่อดูผลลัพธ์ และทำการปรับเปลี่ยนตามจำเป็น สีจะมีตั้งแต่ความเข้มสูงไปจนถึงความเข้มต่ำ (หรือกลับกัน) โดยขึ้นอยู่กับลำดับที่คุณระบุในไฟล์ Preferences.tps ค่าเริ่มต้นสำหรับชุดสีที่เรียงตามความอ่อนเข้มใน Tableau คือการทำให้ส่วนที่สูงที่สุดของส่วนต่อเนื่องมีสีเข้มและส่วนที่ต่ำที่สุดมีสีจาง แต่หากเลือกกล่องกาเครื่องหมายกลับกัน จะทำตรงกันข้าม

สร้างชุดสีที่แตกต่างกันที่กำหนดเอง

ชุดสีประเภทที่สามคือชุดสีที่แตกต่างกัน ชุดสีที่แตกต่างกันจะแสดงค่า 2 ช่วงโดยใช้ความเข้มของสีเพื่อแสดงขนาดของตัวเลข และใช้สีจริงเพื่อแสดงว่าตัวเลขนั้นมาจากช่วงใด ชุดสีที่แตกต่างกันมักใช้เพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างตัวเลขที่เป็นบวกและลบ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลที่ต้องเพิ่มระหว่างแท็ก preferences เพื่อเพิ่มชุดสีที่แตกต่างกัน โปรดทราบว่าแอตทริบิวต์ type จะระบุว่าเป็นสีที่แตกต่างกันตามลำดับ ซึ่งบ่งบอกว่าชุดสีนี้เป็นชุดสีที่แตกต่างกัน

วิธีสร้างชุดสีที่แตกต่างกันที่กำหนดเองมีดังนี้

 1. ในไฟล์ Preferences.tps ให้วางข้อมูลต่อไปนี้ระหว่างแท็ก preferences ตรวจสอบว่าได้ใช้เครื่องหมายคำพูดแบบตรง ไม่ใช่เครื่องหมายคำพูดแบบโค้ง เพื่อจำกัดชื่อและประเภทชุดสี

  <color-palette name="My Diverging Palette" type="ordered-diverging">
  <color>#eb912b</color>
  <color>#59879b</color>
  </color-palette>

 2. บันทึกไฟล์ Preferences.tps แล้วรีสตาร์ท Tableau Desktop

 3. เปิดแหล่งข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูล Superstore - ตัวอย่าง

 4. คลิกปุ่มกำหนดชุดสี สีในชุดสีจะถูกนำใช้ตามลำดับที่ปรากฏในไฟล์การตั้งค่า

หากคุณเพิ่มชุดสีที่เรียงตามความอ่อนเข้มหรือชุดสีที่แตกต่างกัน อย่าลืมเปลี่ยนแอตทริบิวต์ "ประเภท" จาก "ปกติ" เป็นค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • เรียงตามความอ่อนเข้มตามลำดับ
 • แตกต่างกันตามลำดับ
(ไม่บังคับ): กำหนดชุดสีที่กำหนดเองซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นให้กับมิติข้อมูลและการวัดผล และเผยแพร่เป็นแหล่งข้อมูล

หลังจากที่คุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก ข้อมูลชุดสีที่กำหนดเองจะถูกฝังอยู่ในเวิร์กบุ๊ก (สำหรับเวิร์กบุ๊กที่ใช้ไฟล์ Excel และไฟล์ข้อความใน .twbx) จึงใช้งานได้สำหรับเวิร์กบุ๊กนั้นเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าสีที่ใช้งานอยู่จะแสดงให้กับทุกคนที่เปิดเวิร์กบุ๊กนั้น หากไม่มีไฟล์การตั้งค่าที่แก้ไขแล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้ข้อมูลสีสำหรับการเข้ารหัสสีใหม่ได้

หากต้องการอนุญาตให้เข้ารหัสสีใหม่ได้โดยใช้ชุดสีที่กำหนดเองหรือเพื่อสร้างมาตรฐานของชุดสีที่กำหนดเองสำหรับเวิร์กบุ๊ก Tableau ในองค์กรของคุณ คุณสามารถสร้างชุดสีที่กำหนดเองโดยใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งข้างต้น แล้วเผยแพร่เป็นแหล่งข้อมูลของ Tableau Server ได้

 1. ให้เปิด Tableau Desktop บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับที่คุณแก้ไขไฟล์ Preferences.tps

 2. เปิดแหล่งข้อมูล Superstore - ตัวอย่าง

 3. คลิกขวาที่ฟิลด์หนึ่งในแผงข้อมูล และเลือกพร็อพเพอร์ตี้ค่าเริ่มต้น > สี

 4. ในกล่องโต้ตอบ “แก้ไขสี” ให้เชื่อมโยงค่าของฟิลด์กับชุดสีที่กำหนดเอง จากนั้นคลิกตกลงเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 5. จากเมนูข้อมูล ให้เลือกแหล่งข้อมูล เลือกเผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นดำเนินการตามกระบวนการเพื่อเผยแพร่แหล่งข้อมูล

หลังจากเผยแพร่แหล่งข้อมูลไปยัง Tableau Server แล้ว ให้เชื่อมต่อเวิร์กบุ๊กใหม่กับแหล่งข้อมูลนี้เพื่อใช้ชุดสีที่กำหนดเอง

โปรดทราบว่าหลังจากเผยแพร่เวิร์กบุ๊กโดยใช้ชุดสีที่กำหนดเองแล้ว ชุดสีนั้นจะไม่ปรากฏให้เห็นหรือไม่มีอยู่ในกล่องโต้ตอบ “แก้ไขสี” ผู้เขียนจะไม่สามารถเลือกชุดสีที่กำหนดเองได้เมื่อใช้การแก้ไขเว็บใน Tableau Server หรือ Tableau Cloud

ใช้ชุดสีที่เลิกใช้งานแล้ว (คลาสสิก)

ในเวอร์ชัน 10.0 Tableau ได้สร้างชุดสีใหม่ อัปเดตชุดสีที่มีอยู่บางส่วน (เช่น Tableau 10 และ Tableau 20) และเลิกใช้งานชุดสีอื่นๆ หากคุณต้องการใช้ชุดสีที่เลิกใช้งานแล้วต่อไป คุณสามารถแก้ไขไฟล์ Preferences.tps เพื่อเพิ่มค่าฐานสิบหกสำหรับชุดสีได้ คุณสามารถเพิ่มชุดสีได้มากเท่าที่คุณต้องการ โปรดดูรายละเอียดที่ค่าฐานสิบหกสำหรับชุดสีที่เลิกใช้งานแล้วและคืนค่าชุดสี (คลาสสิก) ที่เลิกใช้งานแล้ว

ค่าฐานสิบหกสำหรับชุดสีที่เลิกใช้งานแล้ว

ตารางด้านล่างนี้จะแสดงรายการชุดสีที่เลิกใช้แล้ว พร้อมด้วยโค้ด XML และค่าฐานสิบหกที่คุณสามารถใช้ในไฟล์ Preferences.tps เพื่อคืนค่าชุดสีดังกล่าวได้ หากคุณใช้โค้ดตามที่เป็นอยู่ ชื่อชุดสีจะขึ้นต้นด้วยคลาสสิกเพื่อบ่งชี้ว่ามาจากเวอร์ชัน 9.3 ลงไป ในหลายกรณี ชุดสีที่เลิกใช้งานแล้วจะมีเวอร์ชันที่อัปเดตด้วย โปรดดูข้อมูลเฉพาะที่คอลัมน์ "รายละเอียด"

ชื่อชุดสีเวอร์ชัน 9.xรายละเอียดค่าฐานสิบหกเวอร์ชัน 9.x

Tableau 10

ชื่อ Tableau Classic 10 ในเวอร์ชัน 10.0 และใหม่กว่า

<color-palette name="Classic 10" type="regular">
<color>#17becf</color> <color>#bcbd22</color> <color>#7f7f7f</color> <color>#e377c2</color> <color>#8c564b</color> <color>#9467bd</color> <color>#d62728</color> <color>#2ca02c</color> <color>#ff7f0e</color> <color>#1f77b4</color>
</color-palette>

Tableau 10 Medium

ตั้งชื่อว่า Tableau Classic Medium ในเวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป

<color-palette name="Classic 10 Medium" type="regular">
<color>#6dccda</color> <color>#cdcc5d</color> <color>#a2a2a2</color> <color>#ed97ca</color> <color>#a8786e</color> <color>#ad8bc9</color> <color>#ed665d</color> <color>#67bf5c</color> <color>#ff9e4a</color> <color>#729ece</color>
</color-palette>

Tableau 10 Light

เลิกใช้งานแล้ว

 

<color-palette name="Classic 10 Light" type="regular">
<color>#9edae5</color> <color>#dbdb8d</color> <color>#c7c7c7</color> <color>#f7b6d2</color> <color>#c49c94</color> <color>#c5b0d5</color> <color>#ff9896</color> <color>#98df8a</color> <color>#ffbb78</color> <color>#aec7e8</color>
</color-palette>

Tableau 20

ชื่อ Tableau Classic 20 ในเวอร์ชัน 10.0 และใหม่กว่า

<color-palette name="Classic 20" type="regular"> <color>#9edae5</color> <color>#17becf</color> <color>#dbdb8d</color> <color>#bcbd22</color> <color>#c7c7c7</color> <color>#7f7f7f</color> <color>#f7b6d2</color> <color>#e377c2</color> <color>#c49c94</color> <color>#8c564b</color> <color>#c5b0d5</color> <color>#9467bd</color> <color>#ff9896</color> <color>#d62728</color> <color>#98df8a</color> <color>#2ca02c</color> <color>#ffbb78</color> <color>#ff7f0e</color> <color>#aec7e8</color> <color>#1f77b4</color>
</color-palette>

สีเทา 5

เลิกใช้งานแล้ว

โปรดดูเวอร์ชันอัปเดตของชุดสีนี้ที่ Seattle Grays ในเวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป

<color-palette name="Classic Gray 5" type="regular"> <color>#cfcfcf</color> <color>#8f8782</color> <color>#414451</color> <color>#a5acaf</color> <color>#60636a</color>
</color-palette>

บอดสี 10

เลิกใช้งานแล้ว

โปรดดูเวอร์ชันอัปเดตของชุดสีนี้ที่ Color Blind ในเวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป

<color-palette name="Classic Color Blind" type="regular">
<color>#cfcfcf</color> <color>#ffbc79</color> <color>#a2c8ec</color> <color>#898989</color> <color>#c85200</color> <color>#5f9ed1</color> <color>#595959</color> <color>#ababab</color> <color>#ff800e</color> <color>#006ba4</color>
</color-palette>

ไฟจราจร

เลิกใช้งานแล้ว

โปรดดูเวอร์ชันอัปเดตของชุดสีนี้ที่ Traffic Light ในเวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป

<color-palette name="Classic Traffic Light" type="regular">
<color>#9fcd99</color> <color>#ffdd71</color> <color>#f26c64</color> <color>#69b764</color> <color>#ffc156</color> <color>#d82526</color> <color>#309343</color> <color>#dba13a</color> <color>#b10318</color>
</color-palette>

สีม่วง-สีเทา 6

เลิกใช้งานแล้ว

<color-palette name="Classic Purple-Gray 6" type="regular">
<color>#d7d5c5</color> <color>#d098ee</color> <color>#995688</color> <color>#94917b</color> <color>#dc5fbd</color> <color>#7b66d2</color>
</color-palette>

สีม่วง-สีเทา 12

เลิกใช้งานแล้ว

โปรดดูเวอร์ชันอัปเดตของชุดสีนี้ที่ Purple-Pink-Gray ในเวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป

<color-palette name="Classic Purple-Gray 12" type="regular">
<color>#dbd4c5</color> <color>#8b7c6e</color> <color>#d098ee</color> <color>#ab6ad5</color> <color>#d898ba</color> <color>#995688</color> <color>#b4b19b</color> <color>#5f5a41</color> <color>#ffc0da</color> <color>#dc5fbd</color> <color>#a699e8</color> <color>#7b66d2</color>
</color-palette>

สีเขียว-สีส้ม 6

เลิกใช้งานแล้ว

<color-palette name="Classic Green-Orange 6" type="regular">
<color>#b85a0d</color> <color>#39737c</color> <color>#ffd94a</color> <color>#3cb7cc</color> <color>#ff7f0f</color> <color>#32a251</color>
</color-palette>

สีเขียว-สีส้ม 12

เลิกใช้งานแล้ว

โปรดดูเวอร์ชันอัปเดตของชุดสีนี้ที่ Green-Orange-Teal ในเวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป

<color-palette name="Classic Green-Orange 12" type="regular">
<color>#ccc94d</color> <color>#82853b</color> <color>#86b4a9</color> <color>#39737c</color> <color>#ffd94a</color> <color>#b85a0d</color> <color>#98d9e4</color> <color>#3cb7cc</color> <color>#ffb977</color> <color>#ff7f0f</color> <color>#acd98d</color> <color>#32a251</color>
</color-palette>

สีฟ้า-สีแดง 6

เลิกใช้งานแล้ว

<color-palette name="Classic Blue-Red 6" type="regular">
<color>#e9c39b</color> <color>#ea6b73</color> <color>#6ba3d6</color> <color>#ac613c</color> <color>#f02720</color> <color>#2c69b0</color>
</color-palette>

สีฟ้า-สีแดง 12

เลิกใช้งานแล้ว

โปรดดูเวอร์ชันอัปเดตของชุดสีนี้ที่ Blue-Red-Brown ในเวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป

<color-palette name="Classic Blue-Red 12" type="regular">
<color>#f4737a</color> <color>#bd0a36</color> <color>#ddc9b4</color> <color>#ac8763</color> <color>#b5dffd</color> <color>#6ba3d6</color> <color>#e9c39b</color> <color>#ac613c</color> <color>#ffb6b0</color> <color>#f02720</color> <color>#b5c8e2</color> <color>#2c69b0</color>
</color-palette>

ตามรอบ

เลิกใช้งานแล้ว

โปรดดูเวอร์ชันอัปเดตของชุดสีนี้ที่ Hue Circle ในเวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป

<color-palette name="Classic Cyclic" type="regular">
<color>#6f63bb</color> <color>#8a60b0</color> <color>#ba43b4</color> <color>#c7519c</color> <color>#d63a3a</color> <color>#ff7f0e</color> <color>#ffaa0e</color> <color>#ffbf50</color> <color>#bcbd22</color> <color>#78a641</color> <color>#2ca030</color> <color>#12a2a8</color> <color>#1f83b4</color>
</color-palette>

สีเขียว

เลิกใช้งานแล้ว

โปรดดูเวอร์ชันอัปเดตของชุดสีนี้ที่ Green ในเวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป

<color-palette name="Classic Green" type="ordered-sequential">
<color>#09622a</color> <color>#1a7232</color> <color>#27823b</color> <color>#339444</color> <color>#69a761</color> <color>#94bb83</color> <color>#bccfb4</color>
</color-palette>

สีเทา

เลิกใช้งานแล้ว

โปรดดูเวอร์ชันอัปเดตของชุดสีนี้ที่ Gray ในเวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป

<color-palette name="Classic Gray" type="ordered-sequential">
<color>#1e1e1e</color> <color>#282828</color> <color>#333333</color> <color>#3f3f3f</color> <color>#4b4b4b</color> <color>#585858</color> <color>#666666</color> <color>#747474</color> <color>#838383</color> <color>#929292</color> <color>#a2a2a2</color> <color>#b2b2b2</color> <color>#c3c3c3</color>
</color-palette>

สีฟ้า

เลิกใช้งานแล้ว

โปรดดูเวอร์ชันอัปเดตของชุดสีนี้ที่ Blue ในเวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป

<color-palette name="Classic Blue" type="ordered-sequential">
<color>#26456e</color> <color>#1c5998</color> <color>#1c73b1</color> <color>#3a87b7</color> <color>#67add4</color> <color>#7bc8e2</color> <color>#b4d4da</color>
</color-palette>

สีแดง

เลิกใช้งานแล้ว

โปรดดูเวอร์ชันอัปเดตของชุดสีนี้ที่ Red ในเวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป

<color-palette name="Classic Red" type="ordered-sequential">
<color>#9c0824</color> <color>#b10c1d</color> <color>#c21417</color> <color>#cf1719</color> <color>#d8392c</color> <color>#e35745</color> <color>#f57667</color> <color>#f89a90</color> <color>#eac0bd</color>
</color-palette>

สีส้ม

เลิกใช้งานแล้ว

โปรดดูเวอร์ชันอัปเดตของชุดสีนี้ที่ Orange ในเวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป

<color-palette name="Classic Orange" type="ordered-sequential">
<color>#7b3014</color> <color>#a33202</color> <color>#d74401</color> <color>#f06511</color> <color>#fd8938</color> <color>#fdab67</color> <color>#f0c294</color>
</color-palette>

พื้นที่สีแดง

เลิกใช้งานแล้ว

<color-palette name="Classic Area Red" type="ordered-sequential">
<color>#bd1100</color> <color>#c92b14</color> <color>#d43e25</color> <color>#e04e35</color> <color>#ea5e45</color> <color>#f46b55</color> <color>#fd7864</color> <color>#fe8b7a</color> <color>#fd9c8f</color> <color>#fbb3ab</color> <color>#f5cac7</color>
</color-palette>

พื้นที่สีเขียว

เลิกใช้งานแล้ว

<color-palette name="Classic Area Green" type="ordered-sequential">
<color>#3c8200</color> <color>#4a8c1c</color> <color>#569735</color> <color>#60a24d</color> <color>#6cae59</color> <color>#7abc5f</color> <color>#8ac765</color> <color>#9ad26d</color> <color>#acdc7a</color> <color>#c3e394</color> <color>#dbe8b4</color>
</color-palette>

พื้นที่สีน้ำตาล

เลิกใช้งานแล้ว

<color-palette name="Classic Area-Brown" type="ordered-sequential">
<color>#bb5137</color> <color>#bb6348</color> <color>#bb7359</color> <color>#c08262</color> <color>#cc8f63</color> <color>#d89c63</color> <color>#e4aa63</color> <color>#f0b763</color> <color>#f7c577</color> <color>#f6d29c</color> <color>#f3e0c2</color>
</color-palette>

สีแดง-เขียวที่แตกต่างกัน

เลิกใช้งานแล้ว

โปรดดูเวอร์ชันอัปเดตของชุดสีนี้ที่ Red-Green Diverging ในเวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป

<color-palette name="Classic Red-Green" type="ordered-diverging">
<color>#09622a</color> <color>#1e7735</color> <color>#2f8e41</color> <color>#69a761</color> <color>#a2c18f</color> <color>#cacaca</color> <color>#fc8375</color> <color>#df513f</color> <color>#d11719</color> <color>#bd1316</color> <color>#9c0824</color>
</color-palette>

สีแดง-ฟ้าที่แตกต่างกัน

เลิกใช้งานแล้ว

โปรดดูเวอร์ชันอัปเดตของชุดสีนี้ที่ Red-Blue Diverging ในเวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป

<color-palette name="Classic Red-Blue" type="ordered-diverging">
<color>#26456e</color> <color>#1c5998</color> <color>#1c73b1</color> <color>#3a87b7</color> <color>#67add4</color> <color>#cacaca</color> <color>#fc8375</color> <color>#df513f</color> <color>#d11719</color> <color>#bd1316</color> <color>#9c0824</color>
</color-palette>

สีแดง-ดำที่แตกต่างกัน

เลิกใช้งานแล้ว

โปรดดูเวอร์ชันอัปเดตของชุดสีนี้ที่ Red-Black Diverging ในเวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป

<color-palette name="Classic Red-Black" type="ordered-diverging">
<color>#1e1e1e</color> <color>#383838</color> <color>#565656</color> <color>#777777</color> <color>#9b9b9b</color> <color>#cacaca</color> <color>#fc8375</color> <color>#df513f</color> <color>#d11719</color> <color>#bd1316</color> <color>#9c0824</color>
</color-palette>

พื้นที่สีแดง-เขียวที่แตกต่างกัน

เลิกใช้งานแล้ว

<color-palette name="Classic Area Red-Green" type="ordered-diverging">
<color>#4a8c1c</color> <color>#559633</color> <color>#5ea049</color> <color>#69aa56</color> <color>#75b65d</color> <color>#82c162</color> <color>#90cb68</color> <color>#a0d571</color> <color>#b1de7f</color> <color>#c7e298</color> <color>#e9dabe</color> <color>#fca294</color> <color>#fe8e7e</color> <color>#fd7e6b</color> <color>#f7705b</color> <color>#ef654d</color> <color>#e6583e</color> <color>#dc4930</color> <color>#d23a21</color> <color>#c82912</color> <color>#bd1100</color>
</color-palette>

สีส้ม-ฟ้าที่แตกต่างกัน

เลิกใช้งานแล้ว

โปรดดูเวอร์ชันอัปเดตของชุดสีนี้ที่ Orange-Blue Diverging ในเวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป

<color-palette name="Classic Orange-Blue" type="ordered-diverging">
<color>#26456e</color> <color>#1c5998</color> <color>#1c73b1</color> <color>#3a87b7</color> <color>#67add4</color> <color>#7bc8e2</color> <color>#cacaca</color> <color>#fdab67</color> <color>#fd8938</color> <color>#f06511</color> <color>#d74401</color> <color>#a33202</color> <color>#7b3014</color>
</color-palette>

สีเขียว-ฟ้าที่แตกต่างกัน

เลิกใช้งานแล้ว

โปรดดูเวอร์ชันอัปเดตของชุดสีนี้ที่ Green-Blue Diverging ในเวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป

<color-palette name="Classic Green-Blue" type="ordered-diverging">
<color>#26456e</color> <color>#1c5998</color> <color>#1c73b1</color> <color>#3a87b7</color> <color>#67add4</color> <color>#cacaca</color> <color>#a2c18f</color> <color>#69a761</color> <color>#2f8e41</color> <color>#1e7735</color> <color>#09622a</color>
</color-palette>

สีแดง-ขาว-เขียวที่แตกต่างกัน

เลิกใช้งานแล้ว

โปรดดูเวอร์ชันอัปเดตของชุดสีนี้ที่ Red-Green-White Diverging ในเวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป

<color-palette name="Classic Red-White-Green" type="ordered-diverging">
<color>#09622a</color> <color>#297839</color> <color>#428f49</color> <color>#74af72</color> <color>#b9d7b7</color> <color>#ffffff</color> <color>#fcb4a5</color> <color>#e86753</color> <color>#cc312b</color> <color>#b41f27</color> <color>#9c0824</color>
</color-palette>

สีแดง-ขาว-ดำที่แตกต่างกัน

เลิกใช้งานแล้ว

โปรดดูเวอร์ชันอัปเดตของชุดสีนี้ที่ Red-Black-White Diverging ในเวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป

<color-palette name="Classic Red-White-Black" type="ordered-diverging">
<color>#1e1e1e</color> <color>#393939</color> <color>#575757</color> <color>#838383</color> <color>#bfbfbf</color> <color>#ffffff</color> <color>#fcb4a5</color> <color>#e86753</color> <color>#cc312b</color> <color>#b41f27</color> <color>#9c0824</color>
</color-palette>

สีส้ม-ขาว-ฟ้าแก่ที่แตกต่างกัน

เลิกใช้งานแล้ว

โปรดดูเวอร์ชันอัปเดตของชุดสีนี้ที่ Orange-Blue-White Diverging ในเวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป

<color-palette name="Classic Orange-White-Blue" type="ordered-diverging">
<color>#26456e</color> <color>#2e5f8a</color> <color>#3679a8</color> <color>#6a9ec5</color> <color>#b7cde2</color> <color>#ffffff</color> <color>#ffc2a1</color> <color>#fb8547</color> <color>#d85a13</color> <color>#a84415</color> <color>#7b3014</color>
</color-palette>

สีแดง-ขาว-ดำอ่อน

เลิกใช้งานแล้ว

<color-palette name="Classic Red-White-Black Light" type="ordered-diverging">
<color>#c6c6c6</color> <color>#d1d1d1</color> <color>#dddddd</color> <color>#e8e8e8</color> <color>#f3f3f3</color> <color>#ffffff</color> <color>#fff0f0</color> <color>#ffe0e1</color> <color>#ffd1d3</color> <color>#ffc2c5</color>
</color-palette>

สีส้ม-ขาว-ฟ้าอ่อนที่แตกต่างกัน

เลิกใช้งานแล้ว

<color-palette name="Classic Orange-White-Blue Light" type="ordered-diverging">
<color>#c4d8f3</color> <color>#d0e0f6</color> <color>#dce8f8</color> <color>#e8effa</color> <color>#f3f7fd</color> <color>#ffffff</color> <color>#fff5eb</color> <color>#ffead8</color> <color>#ffe0c5</color> <color>#ffd6b1</color> <color>#ffcc9e</color>
</color-palette>

สีแดง-ขาว-เขียวอ่อนที่แตกต่างกัน

เลิกใช้งานแล้ว

<color-palette name="Classic Red-White-Green Light" type="ordered-diverging">
<color>#b7e6a7</color> <color>#c6ebb8</color> <color>#d5f0ca</color> <color>#e3f5db</color> <color>#f1faed</color> <color>#ffffff</color> <color>#fff0f0</color> <color>#ffe0e1</color> <color>#ffd1d3</color> <color>#ffc2c5</color> <color>#ffb2b6</color>
</color-palette>

สีแดง-เขียวอ่อนที่แตกต่างกัน

เลิกใช้งานแล้ว

<color-palette name="Classic Red-Green Light" type="ordered-diverging">
<color>#b7e6a7</color> <color>#c1e6b4</color> <color>#cae6c0</color> <color>#d4e6cc</color> <color>#dde6d9</color> <color>#e5e5e5</color> <color>#ecdbdc</color> <color>#f2d1d2</color> <color>#f8c7c9</color> <color>#fcbdc0</color> <color>#ffb2b6</color>
</color-palette>

คืนค่าชุดสี (คลาสสิก) ที่เลิกใช้งานแล้ว

 1. ไปที่โฟลเดอร์ “ที่เก็บใน Tableau ของฉัน” ในไดเร็กทอรีเอกสารของคุณ แล้วเปิดไฟล์ Preferences.tps

 2. แทรกแท็กเปิดและปิด preferences ในระหว่างแท็กเปิดและปิด workbook

  <? xml version='1.0'?>
  <workbook>
  <preferences>
  </preferences>
  </workbook>

 3. ในไฟล์ Preferences.tps ระหว่างแท็ก "preferences" ให้วางโค้ด XML สำหรับชุดสีที่เลิกใช้งานแล้ว (ดูค่าฐานสิบหกสำหรับชุดสีที่เลิกใช้งานแล้ว) ตัวอย่าง:

  <color-palette name="Classic Blue Red 12" type="regular">
  <color>#f4737a</color> <color>#bd0a36</color> <color>#ddc9b4</color> <color>#ac8763</color> <color>#b5dffd</color> <color>#6ba3d6</color> <color>#e9c39b</color> <color>#ac613c</color> <color>#ffb6b0</color> <color>#f02720</color> <color>#b5c8e2</color> <color>#2c69b0</color>
  </color-palette>

  ใช้เครื่องหมายคำพูดแบบตรง (ได้แก่ ' ' หรือ " ") ไม่ใช่เครื่องหมายคำพูดแบบโค้ง เพื่อคั่นชื่อและประเภทชุดสี

 4. บันทึกไฟล์ Preferences.tps แล้วรีสตาร์ท Tableau Desktop

  เมื่อคุณเปิดกล่องโต้ตอบ “แก้ไขสี” และเลือกเลือกชุดสี ชุดสีที่คุณเพิ่มจะอยู่ที่ด้านล่างของรายการชุดสี

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ