Utforska rekommenderade vyer på din Tableau-plats

Rekommendationer gör det enklare att upptäcka relevant innehåll på din Tableau-plats. Rekommendationer för vyer visas både på startsidan och på sidan Rekommendationer, som du kommer åt från vänster navigeringsruta.

Rekommendationer

Varför rekommenderas dessa vyer?

Modellen som används för att rekommendera innehåll tittar på användarnas visningsvanor och trender som visar hur populärt innehållet på din plats är. De rekommendationer som du får är personligt anpassade baserat på det innehåll som du har tittat på. Rekommendationer som ”trendar” är innehåll som har varit populärt den senaste veckan på din plats.

Tips: Om en rekommendation inte är till någon hjälp kan du dölja den genom att välja menyn Åtgärder (...) och sedan Dölj.

Vems namn visas?

När det gäller rekommendationer till dig kan du se namnen på andra användare som har tittat på innehållet. Det här är användare på din plats som har liknande visningsvanor som du. Namnen ger ytterligare en fingervisning om att en vy kan vara intressant, eftersom en medarbetare med liknande intressen har tittat på den.

Visningen av namn i rekommendationer styrs av en platsomfattande inställning. Om du inte ser namn i en rekommendation kan det bero på att inställningen är avstängd för din plats.

Vilka vyer visas som rekommendationer?

Du ser bara rekommendationer för specifika vyer om du har nödvändig behörighet att visa vyerna. Du kan inte utesluta en vy så att den inte rekommenderas för andra på platsen. Däremot kan du eller platsadministratören ange behörigheter så att endast användare som ska ha åtkomst till en arbetsbok eller vy kan se den. På så sätt visas inte vyn i rekommendationer till fel användare.

Tack för din feedback!