Alias-fältvärden använder kombinerade data

Datakombination är en metod för att kombinera data. Datakombination fungerar genom att data i den primära datakällan kompletteras med data i den sekundära datakällan.

Alias är det alternativa namn som du kan tilldela ett värde i ett dimensionsfält. Du kan använda alias för att byta namn på specifika värden inom en dimension. Det kan vara användbart när du vill visa mer relevanta eller beskrivande dimensionsvärden i din vy än vad dina ursprungliga data ger.

Du kan använda datakombination som en metod för att ge värden i en datakälla ett nytt alias genom att använda fältvärden från en annan datakälla. För att göra det måste det finnas ett fält i den sekundära datakällan som innehåller alias för ett fält i den primära datakällan.

Tänk dig till exempel att du har en primär datakälla som innehåller information om frukt, inklusive fruktnamn och kodvärden som frukten är associerad med. En sekundär datakälla innehåller ett fält med mer beskrivande kodvärden.

Primär datakälla
FruktFrukt-ID
AppleA
BananB
Sekundär datakälla
Alternativt ID
APP
BAN

När du ger ett fält ett nytt alias i din primära datakälla kan du skapa en vy som ersätter de ursprungliga kodvärdena med de mer beskrivande kodvärdena.

Obs! När du har använt den sekundära datakällan för att skapa alias för den primära datakällan behöver du inte längre den sekundära datakällan utan kan stänga den.

Till aliasfältvärden

 1. Ställ in primära och sekundära datakällor och etablera en relation mellan datakällorna. Mer information finns i Kombinera data. De datakällor som används i det här exemplet är Fruktstånd och Alternativt ID.

 2. Välj den primära datakällan i rutan Data och dra sedan fältet som du vill ge ett alias till vyn.

  I det här exemplet är Fruktstånd den primära datakällan.

 3. Välj den sekundära datakällan i rutan Data och dra fältet som innehåller aliasinformationen till vyn.

  I det här exemplet är Alternativt ID den sekundära datakällan. Obs! Fältet som du använder för att ge fältvärdena ett alias i den primära datakällan kan inte vara länkningsfältet som du använder för att länka de primära och sekundära datakällorna.

  I det här exemplet innehåller fältet Alternativt ID i den sekundära datakällan den aliasinformation som behövs för fältet Fruktstånd i den primära datakällan.

 4. Högerklicka (kontroll-klicka på en Mac) på fältet i den sekundära datakällan och välj Redigera primära alias.

  Värden i den primära datakällan måste ha motsvarande aliasvärden i den sekundära datakällan. En asterisk under Har alias bekräftar att datakällorna har motsvarande aliasvärden.

 5. Obs! Om inga asterisker visas under Har alias har antingen inte den sekundära datakällan motsvarande alias som matchar fältvärdena i den primära datakällan, eller så finns det mer än ett fältvärde i den primära datakällan som har samma alias i den sekundära datakällan. I sådana fall är det inte möjligt att ge fältvärden ett alias i den primära datakällan utifrån data i den sekundära datakällan.

 6. Klicka på OK. Aliasvärdena i den sekundära datakällan ersätter fältvärdena i den primära datakällan. I det här exemplet ersätter de mer beskrivande kodvärdena från fältet Alternativt ID värdena i fältet Frukt-ID.

 7. (Valfritt) Välj den sekundära datakällan på menyn Data och välj Stäng.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!