Hämta ett fält till den primära datakällan

Datakombination är en metod för att kombinera data. Datakombination fungerar genom att data i den primära datakällan kompletteras med data i den sekundära datakällan.

I fall där du kanske bara behöver några av de data i den sekundära datakällan så kan du skapa en primär grupp som bara ger dig de fält som du behöver i den primära datakällan. Det här eliminerar behovet för den sekundära datakällan vilket minskar storleken på arbetsboken och kan förbättra arbetsbokens prestanda.

Anta att du exempelvis har två datakällor: Superstore och Population. Superstore-datakällan innehåller en mängd data men viktigast av allt så innehåller den data om delstater och den region som var och en av dessa delstater är associerad med. Datakällan Population innehåller data om delstat och befolkning men innehåller inga data om regioner. I det här fallet kan du kombinera datakällorna Population och Superstore för att skapa en primär grupp. Därefter kan du dra in Region-fältet från datakällan Superstore till datakällan Population vilket helt eliminerar behovet för datakällan Superstore.

Så här kombinerar du två datakällor och skapar en primär grupp

 1. Ladda ned och öppna följande arbetsbok från Tableau Public.
  1. Gå till https://public.tableau.com/profile/tableau.docs.team#!/vizhome/BringaFieldintothePrimaryDataSource/Sheet1.

  2. Klicka på Ladda ner arbetsbok i det övre högra hörnet och öppna sedan arbetsboken.

  I arbetsboken finns dimensionen Län redan i hyllan Rader vilket gör den till det första fältet i vyn och etablerar datakällan Population som den primära datakällan för bladet. Datakällan Superstore inkluderas också i arbetsboken och fungerar som sekundär datakälla.

 2. I Data-fönstret väljer Superstore och drar därefter dimensionen Region till hyllan Rader och placerar den framför Län.

  Vyn visar regionerna från datakällan Superstore (sekundär) och delstaterna i datakällan Population (primär) som är associerade med de regionerna. Det finns två delstater, Alaska och Hawaii från datakällan Population (primär) som inte är associerade med någon specifik region. Dessa två delstater tilldelas en null-region.

 3. Högerklicka på fältet Region i hyllan Rader från datakällan Superstore (sekundär) och välj Skapa primär grupp.

 4. I dialogrutan Redigera grupp drar du Alaska och Hawaii (från null-regionen) till Väst-regionen. Den här aktiviteten tilldelar delstaterna i datakällan Population (primär) i null-regionen till en region.

 5. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Redigera grupp.

 6. I Data-fönstret väljer du datakällan Län (sekundär). Nu ser du ett nytt gruppfält som listas i datakällan Population (primär) som heter Län (grupp).

 7. Dra dimensionen Län (grupp) över dimensionen Region i hyllan Rader för att byta ut den.

 8. Dra mätvärdet 2016 Population till hyllan Kolumner för att se Population baserat på regionerna från datakällan Superstore (sekundär).

 9. (Valfritt) Du kan stänga datakällan Superstore (sekundär) och därefter fortsätta med analysen. Du kan även publicera datakällan eller arbetsboken utan den sekundära datakällan. Det beror på att fältet du använde från den sekundära datakällan, Region, ersätts av fältet från den primära gruppen du skapade i den primära datakällan.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!