Extraktuppgradering till .hyper-format

I Tableau-version 2018 introducerade vi formatet .hyper för Tableau-extrakt för att ersätta det gamla formatet .tde. Formatet .hyper har varit standardformatet som används av Tableau för att skapa utdrag sedan 2018. Större delen av extrakt är nu filer med formatet .hyper. Från och med början av 2023 upphör Tableau att stödja formatet .tde på Tableau Cloud och Tableau Public. Se det här Tableau Community-inlägget(Länken öppnas i ett nytt fönster) för mer information.

Stöd för TDE-extraktfiler upphör

Från och med början av 2023 fasas formatet .tde ut för Tableau-extrakt. Det här formatet ersattes av formatet .hyper under 2018 men fortsatte att vara giltigt för uppladdade filer till mars 2023.

  • Den här förändringen sker för Tableau Cloud och Tableau Public från och med mars 2023.
  • Från och med version 2023.1.0 av Tableau Server är uppladdningen av filer med formatet .tde inaktiverad som standard.

Det är ovanligt att ha existerande filer med formatet .tde då dessa ersattes av formatet .hyper under 2018. Flera vanliga åtgärder som involverar filerna konverterar dem dessutom automatiskt och permanent till formatet .hyper, som faktiskt stöds. Se nedan för mer information.

Uppgifter som orsakar en extraktuppgradering

Det finns tre distinkta sätt som .tde-extrakt kan uppgraderas till ett .hyper-extrakt på: 1.) under en extraktuppdatering (fullständig eller inkrementell), 2.) vid tillägg av data till ett extrakt och 3.) när ett extrakt uppgraderas manuellt. När ett extrakt har uppgraderats med Tableau Desktop tar det inte automatiskt bort, då det kan hända att .tde-extraktet används som referens av andra arbetsböcker.

Utöver de uppgifter som uppgraderar ett extrakt kan extraktionsuppgifter som utförs utanför Tableau Desktop orsaka en extraktuppgradering till det .tde-extrakt som du interagerar med. Detta inkluderar följande uppgifter:

  • Manuell uppdatering (Tableau Server och Tableau Cloud)

  • Inkrementell uppdatering på en publicerad extraktionsdatakälla från Tableau Bridge (Tableau Cloud)

  • Datakälla för en schemalagd fullständig eller inkrementell extraktuppdatering (Tableau Server och Tableau Cloud)

  • En schemalagd inkrementell extraktuppdatering från Tableau Bridge (Tableau Cloud)

Uppgradera extraktet manuellt

Om du hanterar extrakt lokalt kan .tde-extrakt uppdateras manuellt till ett .hyper-extrakt med Tableau Desktop.

  1. Öppna en arbetsbok som använder ett .tde-extrakt i Tableau Desktop.
  2. Välj extraktionsdatakälla från menyn Data och sedan Extrakt > Uppgradera
  3. Välj Fil > Spara för att spara arbetsboken och slutföra extraktuppgraderingen.
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!