Google BigQuery

I den här artikeln beskrivs hur du ansluter Tableau till Google BigQuery och konfigurerar datakällan.

Obs! Vissa av de funktioner och anpassningar som anges i denna artikel stöds inte i Tableau Prep Builder. Mer information om att ansluta data i Prep Builder finns i Anslut till data(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Innan du börjar

Innan du börjar ska du samla in följande anslutningsinformation:

 • E-post eller telefon och lösenord för Google BigQuery

 

Rekommendation

Konfigurera en anpassad OAuth-klient till att använda företagets IT-policyer

Med en anpassad OAuth-klient går det att helt styra OAuth-konfigurationen enligt företagets egna IT-policyer. Alternativet att använda en egen OAuth-klient gör att du inte behöver vara bunden till Tableaus utgivningscykler och Tableaus rotationsschema för OAuth-klienten. Mer information om hur du konfigurerar en egen OAuth-klient finns i Konfigurera anpassad OAuth för en plats.

Skapa anslutningen och konfigurera datakällan

Obs! För att tjänstkontouppgifterna för en ny Google BigQuery-datakälla ska kunna användas måste anslutningen skapas i Tableau Desktop.

 1. Starta Tableau och under Anslut väljer du Google BigQuery.

  Välj ett av följande två alternativ för att fortsätta:

   

  Alternativ 1:

  1. I Autentisering, välj Logga in med OAuth.
  2. Klicka på Logga in.
  3. Ange ditt lösenord för att fortsätta.
  4. Välj Godkänn för att bevilja Tableau åtkomst till dina Google BigQuery-data. Du uppmanas att stänga webbläsaren.

   

   

  Alternativ 2:

  Tips: Om du använder Tableau Server eller Tableau Cloud för publicering måste du börja med att logga in på produkten du använder och sedan lägga till dina sparade Google BigQuery-uppgifter under kontoinställningar. Detta förhindrar ett ”Ogiltigt inloggningsfel”.

  1. I Autentisering väljer du Logga in med tjänstekonto (JSON-fil).
  2. Ange filsökvägen eller använd knappen Bläddra för att söka efter den.
  3. Klicka på Logga in.
  4. Ange ditt lösenord för att fortsätta.
  5. Välj Godkänn för att bevilja Tableau åtkomst till dina Google BigQuery-data. Du uppmanas att stänga webbläsaren.
 2.  

 3. På sidan Datakälla gör du följande:

  1. (Valfritt) Välj standardnamnet för datakällan längst upp på sidan och ange sedan ett unikt namn för datakällan, som ska användas i Tableau. Till exempel kan du använda en konvention för namngivning av datakälla som gör det lättare för andra användare av datakällan att räkna ut vilken datakälla de ska ansluta till.

  2. (Valfritt) Från listan Faktureringsprojekt väljer du ett faktureringsprojekt. Om du inte väljer ett faktureringsprojekt visas EmptyProject i fältet efter att du har markerat återstående fält.

  3. Från listrutan Projekt väljer du ett projekt. Alternativt kan du välja publicdata för att ansluta till exempeldata i BigQuery.

  4. Från listrutan Datauppsättning väljer du en datauppsättning.

  5. Välj en tabell under Tabell.

   Använd anpassad SQL för att ansluta till en specifik fråga i stället för till hela datakällan. Mer information finns i Ansluta till en anpassad SQL-fråga.

Obs!
- Google BigQuery har ändrat stöd från BigQuery äldre SQL (BQL) till standard-SQL. Dina arbetsböcker kommer att uppgraderas till att stödja standard SQL när du öppnar dem i Tableau.
- På grund av den stora mängden data i BigQuery rekommenderar Tableau att du ansluter live.
- Funktionen Radians() stöds inte i Google BigQuery.

Använd anpassningsattribut för att förbättra frågeprestandan

Obs! Anpassningsattribut stöds för närvarande inte i Tableau Prep Builder.

Du kan använda anpassningsattribut för att förbättra prestandan hos stora resultatuppsättningar som returneras från BigQuery till Tableau Cloud, Tableau Server och på Tableau Desktop.

Du kan inkludera anpassningsattributen i din publicerade arbetsbok eller datakälla, så länge du anger attributen innan du publicerar arbetsboken eller datakällan i Tableau Cloud eller Tableau Server.

Använd anpassningsattribut för Google BigQuery

Anpassningsattribut accepterar heltalsvärden och påverkar både direktförfrågningar och extraktuppdateringar för den angivna anslutningen.

Följande attribut ökar prestandan mest hos stora resultatuppsättningar:

bq-fetch-tasksAntal parallella bakgrundsuppgifter som ska användas när data hämtas med HTTP. Standardvärdet är 10.
bq-large-fetch-rows

Antal rader som ska hämtas i varje batch för buffringsfrågor. Standardvärdet är 50000.

Följande attribut är också tillgängliga och används främst till små frågor:

bq-fetch-rowsAntal rader som ska hämtas i varje batch för icke-buffringsfrågor. Standardvärdet är 10000.
bq-response-rowsAntal rader som returnerats i icke-buffringsfrågor som inte är i batch. Standardvärdet är 10000.

Denna kapacitetsinställning accepterar värden för ja och nej och kan användas vid testning:

CAP_BIGQUERY_FORCE_SPOOL_JOBTvinga alla frågor att använda temp-tabellen. Standardvärdet är ”nej”. Ändra värdet till ”ja” för att aktivera attributet.

Hur Tableau returnerar rader från Google BigQuery

Tableau använder två metoder för att returnera rader från BigQuery: standardmetoden för icke-buffring, eller temp-tabellmetoden (buffring):

 • Vid det första försöket körs frågor med standardinställningen bq-fetch-rows.

 • Om uppsättningen med resultat är för stor returnerar BigQuery API ett fel och Tableau BigQuery-kontakten försöker att fråga igen genom att spara resultaten i en BigQuery temp-tabell. BigQuery-kontakten läser sedan från temp-tabellen, som är ett buffringsjobb som använder inställningen bq-large-fetch-rows.

Hur attributen ska anges

Du kan ange attribut på ett av två sätt: i en Tableau Datasource Customization .tdc-fil eller i arbetsboken eller datakällans XML.

Ange attribut i en .tdc-fil

Följ stegen nedan om du vill ange anpassningsattribut under en publicering av arbetsbok eller publicering av datakälla från Tableau Desktop.

 1. Skapa en XML-fil som innehåller anpassningsattributen.

 2. Spara filen med tillägget .tdc , till exempel BigQueryCustomization.tdc.

 3. Spara filen i mappen My Tableau Repository\Datasources.

Anpassningsattributen i .tdc-filen läses och inkluderas av Tableau Desktop när datakällan eller arbetsboken publiceras till Tableau Cloud eller Tableau Server.

Viktigt! Tableau vare sig testar eller stöder TDC-filer. Dessa filer är avsedda att användas som ett verktyg för att utforska och ibland även åtgärda problem med dataanslutningen. För att skapa och underhålla TDC-filer krävs noggrann manuell redigering. Observera också att det inte går att dela dessa filer.

Exempel på en .tdc-fil med rekommenderade inställningar för stora extrakt
<connection-customization class='bigquery' enabled='true' version='8.0' >
 <vendor name='bigquery' />
 <driver name='bigquery' />
 <customizations>
  <customization name='bq-fetch-tasks' value='10' />
  <customization name='bq-large-fetch-rows' value='10000' />
 </customizations>
</connection-customization>

Bädda in attribut manuellt i XML för arbetsboken eller datakällfilen

Du kan bädda in anpassningsattribut i manuellt taggen ”anslutning” i arbetsbokens .twb-fil eller i datakällans .tds-fil. Anpassningsattributen för BigQuery är i fetstil i följande exempel för att du ska kunna se dem lättare.

Exempel på manuellt inbäddade attribut

<connection CATALOG='publicdata' EXECCATALOG='some-project-123' REDIRECT_URI='some-url:2.0:oob' SCOPE='https://www.googleapis.com/auth/bigquery https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email' authentication='yes' bq-fetch-tasks='10' bq-large-fetch-rows='10000' bq_schema='samples' class='bigquery' connection-dialect='google-bql' connection-protocol='native-api' login_title='Sign in to Google BigQuery' odbc-connect-string-extras='' project='publicdata' schema='samples' server='googleapis.com/bigquery' server-oauth='' table='wikipedia' username=''>

Kontrollera om arbetsboken använder standard-SQL eller äldre SQL

Under 2016 uppdaterade Google BigQuery API för att stödja standard-SQL, förutom att de fortfarande stödjer BigQuery SQL (kallas nu äldre SQL). Från och med Tableau 10.1 har Google BigQuery-kontakten uppgraderats för att stödja standard-SQL och stöder fortfarande äldre SQL. Standard-SQL gör att användare av BigQuery-kontakten kan använda LOD-uttryck, få snabbare validering av metadata och välja ett faktureringsprojekt med anslutningen.

När du nu skapar en ny arbetsbok stödjer Tableau standard-SQL som standard. Tableau stöder även äldre SQL med alternativet Använd äldre SQL i rutan Data. När du till exempel öppnar en arbetsbok som skapades med en tidigare version av Tableau Desktop och om din arbetsbok använder äldre SQL kommer alternativet Använd äldre SQL att väljas.

Du kanske vill konfigurera alternativet Använd äldre SQL av följande skäl:

 • Du har en befintlig arbetsbok som du vill uppdatera till att använda standard-SQL för att skriva LOD-uttryck eller för att kunna utnyttja andra förbättringar. I detta fall ska du se till att alternativet Använd äldre SQL inte är markerat.

 • Du skapar en ny arbetsbok som måste anslutas till en äldre SQL-vy. Du kan inte blanda äldre SQL med standard SQL. Därför måste du välja alternativet Använd äldre SQL för att arbetsboken ska fungera.

Vyer skrivs i standard-SQL eller äldre SQL i Google BigQuery. Du kan ansluta vyer som är skrivna i standard SQL till vyer skrivna i standard--SQL, eller vyer skrivna i äldre SQL till vyer skrivna i äldre SQL och du kan ansluta vyer skrivna i någon av versionen av SQL till en tabell. Men du kan inte ansluta vyer skrivna i standard-SQL och vyer skrivna i äldre SQL i en arbetsbok. När du ansluter vyer måste du ställa in kryssrutan Använd äldre SQL till att motsvara den SQL-typ som används i vyn du ansluter till.

Obs! Tableau Desktop ger begränsat stöd för inkapslade data när du använder äldre SQL eller standard-SQL. Om en tabell till exempel innehåller inkapslade data och du använder äldre SQL eller standard-SQL kommer inte Uppdatera nu på sidan Datakälla att fungera.

Mer information om migrering från äldre SQL till standard-SQL finns i Migrering från äldre SQL(Länken öppnas i ett nytt fönster) på webbplatsen för Google Cloud Platform.

Använda BigQuery BI Engine för att analysera data

Du kan använda BigQuery BI Engine för att utföra snabba analystjänster med låg latens och interaktiva analyser med rapporter och instrumentpaneler som stöds av BigQuery. Mer information, inklusive instruktioner om hur du integrerar BigQuery BI Engine med Tableau, finns i Analysera BigQuery-data genom att använda BI Engine och Tableau i Googles dokumentation.

Felsök problem med Google BigQuery

Anslutningar till flera konton

När du använder webbredigering eller publicering på webben kan du inte använda flera Google BigQuery-konton i samma arbetsbok. Du kan ha flera anslutningar till Google BigQuery-kontot i Desktop.

När du publicerar flöden måste de inloggningsuppgifter som du använder för att ansluta till Google BigQuery i inmatningssteget matcha de inloggningsuppgifter som är inställda på fliken Inställningar på sidan Mina kontoinställningar för Google BigQuery i Tableau Server eller Tableau Cloud. Om du väljer olika inloggningsuppgifter eller inga inloggningsuppgifter i dina autentiseringsinställningar när du publicerar ditt flöde så misslyckas flödet med ett autentiseringsfel tills du redigerar anslutningen för flödet i Tableau Server eller Tableau Cloud för att matcha dessa inloggningsuppgifter.

Webbredigering med Internet Explorer 11 och Edge

I Internet Explorer 11 och Edge går det inte att komma åt en server med en oskyddad anslutning (http). Använd en säker anslutning (https) eller växla till en annan webbläsare.

Se även

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!