Excel

I den här artikeln beskrivs hur du ansluter Tableau till Microsoft Excel-fildata och konfigurerar datakällan. Tableau ansluter till .xls- och .xlsx-filer.

För att ansluta till en .csv-fil använder du kopplingen Textfil

Skapa anslutningen och konfigurera datakällan

 1. När du har öppnat Tableau klickar du på Excelunder Anslut.

 2. Välj den Excel-arbetsbok du vill ansluta till och klicka sedan på Öppna.

  OBS! Från och med Tableau 2020.2 stöds inte längre äldre Excel- och textanslutningar. Se dokumentet Legacy Connection Alternatives (Äldre anslutningsalternativ) i vårt Tableau-community för alternativ till att använda den äldre anslutningen.

 3. På sidan Datakälla gör du följande:

  1. (Valfritt) Välj standardnamnet för datakällan längst upp på sidan och ange sedan ett unikt namn för datakällan, som ska användas i Tableau. Till exempel kan du använda en konvention för namngivning av datakälla som gör det lättare för andra användare av datakällan att räkna ut vilken datakälla de ska ansluta till.

  2. Om Excel-filen innehåller en tabell klickar du på fliken Blad för att starta analysen.

   Använd anpassad SQL för att ansluta till en specifik fråga i stället för till hela datakällan. Mer information finns i Ansluta till en anpassad SQL-fråga.

   Du kan också ansluta till ett namngivet intervall eller en Excel-tabell (kallas även Excel-lista) på samma sätt som du ansluter till ett arbetsblad. Både det namngivna intervallet och Excel-tabellen fungerar som en tabell i Tableau.

   Du skapar namngivna intervall i Excel genom att markera ett cellområde och sedan välja Definiera namn på fliken Formler. På liknande sätt som med namngivna intervall kan du skapa en Excel-tabell i Excel genom att markera ett cellområde och sedan välja Infoga > Tabell. När du ansluter till ett namngivet intervall eller en Excel-tabell i Tableau visas en ikon bredvid bladet på sidan Datakälla. Se nedan.

   Du kan ansluta till flera Excel-arbetsböcker samtidigt så länge varje anslutning i datakällan har ett unikt namn.

  Obs! Tableau stöder inte pivottabeller i Excel.

Exempel på datakälla i Microsoft Excel

Följande är ett exempel på en datakälla i Microsoft Excel.

Obs! Om Excel-filen innehåller kolumner som är mer än 254 tecken breda, kan Tableau Desktop inte använda dessa fält för arbetsböcker som skapades före Tableau Desktop 8.2. Det är inte heller möjligt att använda den äldre anslutningen för att ansluta till dessa data. Ta antingen bort kolumnerna, ändra dem så att de ryms inom 254 tecken innan du ansluter i Tableau Desktop, eller uppgradera Excel-datakällan. Mer information om hur du uppgraderar datakällor finns i Uppgradera datakällor.

Hämta mer data

Hämta mer data till datakällan genom att lägga till fler tabeller eller ansluta till data i en annan databas.

 • Lägg till mer data från den aktuella filen: Från rutan till vänster drar du ytterligare tabeller till arbetsytan för att kombinera data genom en koppling eller förening. Mer information finns i Koppla dina data eller Förena dina data.

 • Lägg till mer data från olika databaser: Klicka på Lägg till bredvid Anslutningar i den vänstra rutan. Mer information finns i Koppla dina data.

  Om en koppling som du vill ha inte finns i rutan till vänster, väljer du Data > Ny datakälla för att lägga till en ny datakälla. Mer information finns i Kombinera data.

Konfigurera alternativ för Excel-tabeller

Alternativen för Excel-tabeller är kopplade till anslutningen. Om du vill ändra tabellalternativen klickar du på listrutepilen för tabellen på arbetsytan och anger sedan om data innehåller fältnamn i den första raden. De här namnen blir i sådant fall fältnamnen i Tableau. Om fältnamn inte är inkluderade, genereras de automatiskt av Tableau. Du kan byta namn på fälten senare.

Använd Datatolken för att rensa data

Om Tableau märker att det kan hjälpa dig att optimera datakällan för analys, uppmanas du att använda Datatolken. Datatolken kan identifiera undertabeller som du kan använda och ta bort unik formatering som kan orsaka problem senare under analysen. Mer information finns i Rensa data i Excel, CSV, PDF och Google Kalkylark med Datatolken.

Om .ttde- och .hhyper-filer

Du kanske ser .ttde- eller .hhyper-filer när du navigerar i din dators katalogstruktur. När du skapar en Tableau-datakälla som ansluter till dina data, skapar Tableau även en .ttde- eller .hhyper-fil. Den här filen, som även kallas för ett skuggextrakt, används för att förbättra hastigheten med vilken din datakälla laddas i Tableau Desktop. Även om ett skuggextrakt innehåller underliggande data och annan information som liknar det vanliga Tableau-extraktet sparas det i ett annat format och kan inte användas för att återställa dina data.

Ändringar av hur värden beräknas

Från och med version 10.5 kan värdena i dina data beräknas annorlunda än tidigare versioner av Tableau när du arbetar med extraktdatakällor och datakällor som använder liveanslutningar till filbaserade data som Excel. Denna ändring innebär att du kan se skillnader mellan data och markeringar i vyn mellan version 10.4 (och tidigare) och version 10.5 (och senare). Syftet med denna ändring är att förbättra effektiviteten och skalbarheten i din Excel-datakälla. Mer information finns i Ändringar av värden och markeringar i vyn.

När det gäller en Excel-datakälla rör ett exempel på denna ändring skiftlägeskänslighet. I version 10.4 (och tidigare) behandlas strängvärden för jämförelse och sortering som skiftlägesokänsliga och behandlas därför på samma sätt och lagras som ett enda strängvärde. I version 10.5 (och senare) förblir värdena skiftlägesokänsliga för sortering och jämförelse. Värdena är dock skiftlägeskänsliga för lagringsändamål. Detta blir tydligt när värdena visas på sidan Datakälla.

Anta till exempel att du har en kolumn i dina data som innehåller värdena ”Hus”, ”HUS” och ”huS”. Du ser följande strängvärden beroende på vilken version av Tableau du använder:

 • I version 10.4 och tidigare ser du ”Hus”, ”Hus” och ”Hus”, både på sidan Datakälla och i vyn.

 • I version 10.5 och senare ser du ”Hus”, ”HUS” och ”huS” på sidan Datakälla. I vyn ser du dock ”Hus”, ”Hus” och ”Hus”.

Om du behöver hålla data skiftlägeskänsliga när du utför en koppling kan du aktivera alternativet Behåll skiftläge för tecken (Excel) på menyn Data. Mer information om det här alternativet finns i Koppla dina data(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Se även

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!