Skapa en datakälla eller lägg till en ny anslutning med data i urklipp

Ibland vill du hämta data från en extern källa för en snabb analys. Istället för att skapa en komplett datakälla och sedan ansluta till den i Tableau kan du kopiera och klistra in data direkt i arbetsboken. Tableau skapar automatiskt en datakälla som du sedan kan analysera.

När du klistrar in data på sidan Datakälla skapar Tableau en ny anslutning i den befintliga datakällan.

När du klistrar in data på bladet skapar Tableau en ny datakälla som kan börja analyseras. När du klistrar in data som en datakälla sparas den som en textfil på din Tableau-lagringsplats, när du sparar arbetsboken.

Du kan kopiera och klistra in data från en mängd olika kontorsprogram, inklusive Microsoft Excel och Microsoft Word. Du kan även kopiera och klistra in HTML-tabeller från webbsidor. Tabeller som kopieras som kommaseparerade eller tabbavgränsade värden kan klistras in i Tableau.

Obs! Alla program använder inte dessa format vid kopiering.

  1. Välj de data du vill använda och kopiera den till urklipp.

  2. Öppna Tableau Desktop och gör något av följande:

    1. Öppna sidan Datakälla och välj Data > Klistra in data som anslutning eller Klistra in data som datakälla.

    2. På bladet kan du välja Data > Klistra in för att klistra in data som en datakälla.

  3. Välj Arkiv > Spara för att spara datakällan.

    När du sparar arbetsboken blir datakällan antingen en del av den befintliga datakällan eller läggs till på din lagringsplats. Detta beror på vilken av metoderna du väljer. Om du klistrar in data som en datakälla sparas den samtidigt som arbetsboken sparas, och då som en paketerad arbetsbok (.twbx).

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!