Bygga en trädkarta

Använd trädkartor för att visa data i kapslade rektanglar. Dimensioner används för att definiera trädkartans struktur och mätvärden används för att definiera de individuella rektanglarnas storlek eller färg. Trädkartor är en relativt enkel visualisering av data som kan ge insikter i ett visuellt attraktivt format.

De grundläggande byggstenarna för en trädkarta är följande:

Markeringstyp:

Automatisk eller fyrkantig

Färg:

Dimension eller Mätvärde

Storlek

Mätvärde

Etikett eller detalj:

Dimension(er)

Följ stegen nedan om du vill skapa en trädkarta som visar sammanlagda försäljningssummor för en rad produktkategorier.

 1. Anslut till datakällan Urval - Superstore.

 2. Dra dimensionen Underkategori till Kolumner.

  En horisontell axel visas som innehåller produktkategorier.

 3. Dra mätvärdet Försäljning till Rader.

  I Tableau aggregeras mätvärdet som en summa och en lodrät axel skapas.

  Det visas ett stapeldiagram i Tableau, vilket är standard när det finns en dimension på hyllan Kolumner och ett mätvärde på hyllan Rader.

 4. Klicka på Visa mig i verktygsfältet och välj sedan diagramtypen träddiagram.

  Tableau visar följande trädkarta:

  I denna trädkarta bestäms både storleken på rektanglarna och deras färg av värdet på Försäljning – ju större försäljningssumma för varje kategori, desto mörkare och större låda.

 5. Dra dimensionen Sändningstyp till Färg på kortet Markeringar. I den resulterande vyn bestämmer Sändningstyp färgen på rektanglarna och sorterar dem i fyra separata områden. Försäljning avgör storleken på rektanglarna:

 6. Försök med ett annat alternativ för att ändra trädet: Klicka på knappen Ångra för att ta bort Sändningstyp från vyn.

 7. Dra mätvärdet Vinst till Färg på kortet Markeringar. Nu bestämmer Vinst färgen på rektanglarna och Försäljning bestämmer storleken:

Storlek och Färg de viktigaste elementen i trädkartor. Du kan placera mätvärden på Storlek och Färg. Mätvärden på andra platser har ingen effekt. Trädkartor kan rymma valfritt antal dimensioner, inklusive en eller till och med två i Färg. Men ytterligare fler dimensioner leder bara till att kartan fördelas i ett allt större antal mindre rektanglar. Information om hur du placerar två dimensioner i Färg i en trädkarta finns i Exempel – flera fält i färg.

Granska ditt arbete! Titta på steg 1–7 nedan:

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!