คำนวณค่าในหลายแถว

รองรับใน Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2023.2 ขึ้นไปและบนเว็บใน Tableau Cloud ยังไม่รองรับฟีเจอร์นี้ใน Tableau Server

หมายเหตุ ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.4.1 เป็นต้นไป คุณสามารถสร้างและแก้ไขโฟลว์ใน Tableau Server และ Tableau Cloud ได้ เนื้อหาในหัวข้อนี้จะใช้กับทุกแพลตฟอร์ม เว้นแต่จะระบุไว้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโฟลว์บนเว็บ โปรดดู Tableau Prep บนเว็บ ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การคำนวณแบบหลายแถวช่วยให้คุณคำนวณค่าระหว่างข้อมูลหลายแถวในโฟลว์ของคุณ แม้จะคล้ายกับการคำนวณตารางใน Tableau แต่การคำนวณแบบหลายแถวจะใช้กับชุดข้อมูลทั้งหมดของคุณเมื่อเรียกใช้โฟลว์ คุณยังสามารถสร้างผลลัพธ์โดยใช้การคำนวณประเภทอื่นๆ

ใน Tableau การคำนวณตารางจะใช้กับค่าในการแสดงเป็นภาพเท่านั้น ในขณะที่คุณสร้างผลลัพธ์ได้ คุณต้องใช้การคำนวณตารางอื่นเพื่อดำเนินการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การคำนวณตารางใน Tableau โปรดดูเปลี่ยนค่าต่างๆ ด้วยการคำนวณตาราง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของ Tableau

การคำนวณตารางระหว่างการเตรียมข้อมูลสามารถให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลใน Tableau คุณสามารถใช้การคำนวณซ้ำได้อย่างง่ายดายเมื่อสร้างมุมมองและการคำนวณพื้นฐานจะไม่ได้รับผลกระทบจากการกรอง เวลาในการโหลดเวิร์กบุ๊กสำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่อาจเร็วขึ้นได้เนื่องจากไม่มีการคำนวณตารางซ้ำหลังจากเรียกใช้การค้นหา

ขณะนี้ Tableau Prep รองรับการคำนวณแบบหลายแถวต่อไปนี้

 • ผลต่างจาก: คำนวณผลต่างระหว่างค่าแถวปัจจุบันกับค่าอื่น
 • ผลต่างของเปอร์เซ็นต์จาก: คำนวณผลต่างระหว่างค่าแถวปัจจุบันและค่าอื่นเป็นเปอร์เซ็นต์
 • การคำนวณแบบเคลื่อนที่: แสดงผลรวมหรือค่าเฉลี่ยของฟิลด์ตัวเลขภายในชุดแถวที่ยืดหยุ่น

ใช้ตัวแก้ไขการคำนวณด้วยภาพเพื่อสร้างการคำนวณอย่างรวดเร็ว หรือเขียนการคำนวณที่กำหนดเองของคุณเองในตัวแก้ไขการคำนวณโดยใช้ฟังก์ชัน LOOKUP()

คำนวณผลต่างจาก

การคำนวณผลต่างจาก จะคำนวณผลต่างระหว่างค่าปัจจุบันและแถว N ของค่าก่อนหรือหลังแถวปัจจุบัน

ตัวแก้ไขการคำนวณด้วยภาพ

เลือกฟิลด์จากรายการและ Tableau Prep จะสร้างการคำนวณให้คุณเมื่อคุณเลือก การแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ของฟิลด์ใหม่จะแสดงในแผงด้านซ้าย และคุณสามารถตรวจสอบผลการคำนวณได้ที่ด้านขวาสุดของแผง

 1. ในการ์ดโปรไฟล์หรือแผงผลลัพธ์ ให้คลิกที่เมนูตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกสร้างฟิลด์ที่คำนวณ > ผลต่างจาก

 2. ในส่วนจัดกลุ่มตาม ให้เลือกฟิลด์ที่มีแถวที่คุณต้องการรวมไว้ในการคำนวณ การดำเนินการนี้จะแบ่งขอบเขตตารางของคุณเมื่อทำการคำนวณ หากต้องการใช้การคำนวณกับแถวทั้งหมดในตาราง ให้ยอมรับตารางทั้งหมดของค่าเริ่มต้น

  หลังจากที่เลือกฟิลด์แรกแล้ว ให้คลิกไอคอนบวก เพื่อเพิ่มฟิลด์จัดกลุ่มตามเพิ่มเติมใดๆ ลงในการแบ่งขอบเขต หากต้องการจัดลำดับใหม่หรือลบฟิลด์ ให้คลิกขวาหรือคลิก Ctrl (MacOS) แล้วเลือกการดำเนินการจากเมนู

 3. ในส่วนจัดลำดับตาม ให้เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการใช้เป็นลำดับการจัดเรียง ช่องนี้ใช้เพื่อระบุว่าฟังก์ชัน LOOKUP จัดลำดับแถวในตารางของคุณอย่างไร

  หากฟิลด์ที่คุณเลือกตัวเลือกเมนูสร้างฟิลด์ที่คำนวณ >ผลต่างจากคือฟิลด์วันที่หรือเวลา จากนั้นฟิลด์นี้จะได้รับการเพิ่มตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้

  คลิกไอคอนบวก เพื่อเพิ่มฟิลด์จัดลำดับตามเพิ่มเติมใดๆ ลงในการคำนวณของคุณ คลิกไอคอนการจัดเรียง เพื่อเปลี่ยนลำดับจากน้อยไปมาก (ASC) เป็นมากไปน้อย (DESC) คุณยังสามารถคลิกขวาหรือคลิก Ctrl (MacOS) แล้วเลือกการดำเนินการจากเมนูเพื่อจัดลำดับใหม่หรือลบฟิลด์

 4. ในส่วนคำนวณโดยใช้ ให้เลือกฟิลด์ที่มีค่า ซึ่งคุณต้องการใช้คำนวณผลลัพธ์ของคุณ
 5. ในส่วนผลต่างจาก เลือกแถวที่จะใช้ในการคำนวณผลต่าง ตัวอย่างเช่น เลือกค่าก่อนหน้า, 2 เพื่อคำนวณผลต่างระหว่างค่าปัจจุบันและค่า 2 แถวก่อนหน้าค่านั้น คำอธิบายประกอบเน้นแถวที่ใช้ในการคำนวณ

  ตามค่าเริ่มต้น ตัวอย่างการคำนวณจะแสดงแถวแรกที่ไม่ใช่ค่า null อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคลิกที่แถวใดก็ได้ในตารางผลลัพธ์และดูตัวอย่างที่อัปเดตของค่าที่เลือก

  หากไม่สามารถคำนวณด้วยการตั้งค่าปัจจุบัน คำอธิบายประกอบค่าไม่เพียงพอจะแสดง หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เลือกค่าปัจจุบันอื่นหรือเปลี่ยนการกำหนดค่าในส่วนผลต่างจาก

 6. ในแผงด้านซ้าย ให้ดับเบิลคลิกที่ส่วนหัวของฟิลด์ และป้อนชื่อสำหรับการคำนวณของคุณ
 7. คลิกเสร็จสิ้นเพื่อเพิ่มฟิลด์ที่คำนวณใหม่ของคุณ ในแผงเปลี่ยนแปลง คุณจะเห็นการคำนวณที่ Tableau Prep สร้างขึ้น คลิกแก้ไขเพื่อเปิดตัวแก้ไขการคำนวณด้วยภาพเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ตัวแก้ไขการคำนวณ

หากคุณต้องการเขียนการคำนวณของคุณเองเพื่อคำนวณผลต่างระหว่างค่าทั้งสอง ให้ใช้ฟังก์ชัน LOOKUP ในตัวแก้ไขการคำนวณ

 1. ในแถบเครื่องมือแผงโปรไฟล์ ให้คลิกสร้างฟิลด์ที่คำนวณ หรือในการ์ดโปรไฟล์หรือตารางกริดข้อมูล ให้คลิกเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกสร้างฟิลด์ที่คำนวณ > การคำนวณที่กำหนดเอง

 2. ในตัวแก้ไขการคำนวณ ให้ป้อนนิพจน์ ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างยอดขายปัจจุบันและยอดขายของวันก่อนหน้าตามภูมิภาค ให้สร้างการคำนวณดังที่แสดงด้านล่าง

  {PARTITION [Region]:{ ORDERBY [Order Date]ASC:LOOKUP([Sales],0)}}
  -
  { PARTITION [Region]:{ ORDERBY [Order Date]ASC:LOOKUP([Sales],1)}}

 3. ป้อนชื่อสำหรับการคำนวณ แล้วคลิกบันทึก

คำนวณผลต่างของเปอร์เซ็นต์จาก

การคำนวณผลต่างของเปอร์เซ็นต์จากจะคำนวณผลต่างระหว่างค่าปัจจุบันและแถว N ของค่าก่อนหรือหลังแถวปัจจุบันเป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น Value1-Value2/Value2

ตัวแก้ไขการคำนวณด้วยภาพ

เลือกฟิลด์จากรายการและ Tableau Prep จะสร้างการคำนวณให้คุณเมื่อคุณเลือก การแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ของฟิลด์ใหม่จะแสดงในแผงด้านซ้าย และคุณสามารถตรวจสอบผลการคำนวณได้ที่ด้านขวาสุดของแผง

 1. ในการ์ดโปรไฟล์หรือแผงผลลัพธ์ ให้คลิกที่เมนูตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกสร้างฟิลด์ที่คำนวณ > ผลต่างของเปอร์เซ็นต์จาก

 2. ในส่วนจัดกลุ่มตาม ให้เลือกฟิลด์ที่มีแถวที่คุณต้องการรวมไว้ในการคำนวณ การดำเนินการนี้จะแบ่งขอบเขตตารางของคุณเมื่อทำการคำนวณ หากต้องการใช้การคำนวณกับแถวทั้งหมดในตาราง ให้ยอมรับตารางทั้งหมดของค่าเริ่มต้น

  หลังจากที่เลือกฟิลด์แรกแล้ว ให้คลิกไอคอนบวก เพื่อเพิ่มฟิลด์จัดกลุ่มตามเพิ่มเติมใดๆ ลงในการแบ่งขอบเขต หากต้องการจัดลำดับใหม่หรือลบฟิลด์ ให้คลิกขวาหรือคลิก Ctrl (MacOS) แล้วเลือกการดำเนินการจากเมนู

 3. ในส่วนจัดลำดับตาม ให้เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการใช้เป็นลำดับการจัดเรียง ช่องนี้ใช้เพื่อระบุว่าฟังก์ชัน LOOKUP จัดลำดับแถวในตารางของคุณอย่างไร

  หากฟิลด์ที่คุณเลือกตัวเลือกเมนูสร้างฟิลด์ที่คำนวณ >ผลต่างของเปอร์เซ็นต์จากคือฟิลด์วันที่หรือเวลา จากนั้นฟิลด์นี้จะได้รับการเพิ่มตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้

  คลิกไอคอนบวก เพื่อเพิ่มฟิลด์จัดลำดับตามเพิ่มเติมใดๆ ลงในการคำนวณของคุณ คลิกไอคอนการจัดเรียง เพื่อเปลี่ยนลำดับจากน้อยไปมาก (ASC) เป็นมากไปน้อย (DESC) คุณยังสามารถคลิกขวาหรือคลิก Ctrl (MacOS) แล้วเลือกการดำเนินการจากเมนูเพื่อจัดลำดับใหม่หรือลบฟิลด์

 4. ในส่วนคำนวณโดยใช้ ให้เลือกฟิลด์ที่มีค่า ซึ่งคุณต้องการใช้คำนวณผลลัพธ์ของคุณ
 5. ในส่วนผลต่างของเปอร์เซ็นต์จาก เลือกแถวที่จะใช้ในการคำนวณผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น เลือกค่าก่อนหน้า, 2 เพื่อคำนวณผลต่างของเปอร์เซ็นต์ระหว่างค่าปัจจุบันและค่า 2 แถวก่อนหน้าค่านั้น คำอธิบายประกอบเน้นแถวที่ใช้ในการคำนวณ

  ตามค่าเริ่มต้น ตัวอย่างการคำนวณจะแสดงแถวแรกที่ไม่ใช่ค่า null อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคลิกที่แถวใดก็ได้ในตารางผลลัพธ์และดูตัวอย่างที่อัปเดตของค่าที่เลือก

  หากไม่สามารถคำนวณด้วยการตั้งค่าปัจจุบัน คุณจะเห็นคำอธิบายประกอบค่าไม่เพียงพอ. หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เลือกค่าปัจจุบันอื่นหรือเปลี่ยนการกำหนดค่าในส่วนผลต่างจากของเปอร์เซ็นต์

 6. ในแผงด้านซ้าย ให้ดับเบิลคลิกที่ส่วนหัวของฟิลด์ และป้อนชื่อสำหรับการคำนวณของคุณ
 7. คลิกเสร็จสิ้นเพื่อเพิ่มฟิลด์ที่คำนวณใหม่ของคุณ ในแผงเปลี่ยนแปลง คุณจะเห็นการคำนวณที่ Tableau Prep สร้างขึ้น คลิกแก้ไขเพื่อเปิดตัวแก้ไขการคำนวณด้วยภาพเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ตัวแก้ไขการคำนวณ

หากคุณต้องการเขียนการคำนวณของคุณเองเพื่อคำนวณผลต่างของเปอร์เซ็นต์ระหว่างค่าทั้งสอง ให้ใช้ฟังก์ชัน LOOKUP ในตัวแก้ไขการคำนวณ

 1. ในแถบเครื่องมือแผงโปรไฟล์ ให้คลิกสร้างฟิลด์ที่คำนวณ หรือในการ์ดโปรไฟล์หรือตารางกริดข้อมูล ให้คลิกเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกสร้างฟิลด์ที่คำนวณ > การคำนวณที่กำหนดเอง

 2. ในตัวแก้ไขการคำนวณ ให้ป้อนนิพจน์ ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหาผลต่างของเปอร์เซ็นต์ระหว่างยอดขายปัจจุบันและยอดขายของวันก่อนหน้าตามภูมิภาค ให้สร้างการคำนวณดังที่แสดงด้านล่าง

  { PARTITION [Region]:{ ORDERBY [Order Date]ASC:LOOKUP([Sales],0)}}
  -
  { PARTITION [Region]:{ ORDERBY [Order Date]ASC:LOOKUP([Sales],-1)}}
  /
  { PARTITION [Region]:{ ORDERBY [Order Date]ASC:LOOKUP([Sales],-1)}}

 3. ป้อนชื่อสำหรับการคำนวณ แล้วคลิกบันทึก

คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือผลรวม

สร้างการคำนวณแบบเคลื่อนที่เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มในข้อมูลของคุณให้ดียิ่งขึ้น และลดความผันผวนโดยรวม ใน Tableau Prep คุณสามารถคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือผลรวมของค่าตามจำนวนที่ระบุก่อนหรือหลังค่าปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น การติดตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเดือนของยอดขายต่อภูมิภาค

ตัวแก้ไขการคำนวณด้วยภาพ

เลือกฟิลด์จากรายการและ Tableau Prep จะสร้างการคำนวณให้คุณเมื่อคุณเลือก การแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ของฟิลด์ใหม่จะแสดงในแผงด้านซ้าย และคุณสามารถตรวจสอบผลการคำนวณได้ที่ด้านขวาสุดของแผง

 1. ในการ์ดโปรไฟล์หรือแผงผลลัพธ์ ให้คลิกที่เมนูตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกสร้างฟิลด์ที่คำนวณ > การคำนวณแบบเคลื่อนที่

 2. ในส่วนจัดกลุ่มตาม ให้เลือกฟิลด์ที่มีแถวที่คุณต้องการรวมไว้ในการคำนวณ การดำเนินการนี้จะแบ่งขอบเขตตารางของคุณเมื่อทำการคำนวณ หากต้องการใช้การคำนวณกับแถวทั้งหมดในตาราง ให้ยอมรับตารางทั้งหมดของค่าเริ่มต้น

  หลังจากที่เลือกฟิลด์แรกแล้ว ให้คลิกไอคอนบวก เพื่อเพิ่มฟิลด์จัดกลุ่มตามเพิ่มเติมใดๆ ลงในการคำนวณ หากต้องการจัดลำดับใหม่หรือลบฟิลด์ ให้คลิกขวาหรือคลิก Ctrl (MacOS) แล้วเลือกการดำเนินการจากเมนู

 3. ในส่วนจัดลำดับตาม ให้เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการใช้เป็นลำดับการจัดเรียง ช่องนี้ใช้เพื่อระบุว่าฟังก์ชัน LOOKUP จัดลำดับแถวในตารางของคุณอย่างไร

  หากฟิลด์ที่คุณเลือกตัวเลือกเมนูสร้างฟิลด์ที่คำนวณ >การคำนวณแบบเคลื่อนที่คือฟิลด์วันที่หรือเวลา จากนั้นฟิลด์นี้จะได้รับการเพิ่มตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้

  คลิกไอคอนบวก เพื่อเพิ่มฟิลด์จัดลำดับตามเพิ่มเติมใดๆ ลงในการคำนวณของคุณ คลิกไอคอนการจัดเรียง เพื่อเปลี่ยนลำดับจากน้อยไปมาก (ASC) เป็นมากไปน้อย (DESC) คุณยังสามารถคลิกขวาหรือคลิก Ctrl (MacOS) แล้วเลือกการดำเนินการจากเมนูเพื่อจัดลำดับใหม่หรือลบฟิลด์

 4. ในส่วนคำนวณโดยใช้ ให้เลือกฟิลด์ที่มีค่า ซึ่งคุณต้องการใช้คำนวณผลลัพธ์ของคุณ
 5. ในส่วนผลลัพธ์ เลือกผลรวมที่คุณต้องการดำเนินการ (ผลรวมหรือค่าเฉลี่ย) จำนวนแถวที่จะรวมในการคำนวณ และเลือกว่าจะรวมแถวปัจจุบันหรือไม่รวมแถวนั้น

  หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าผลลัพธ์ ให้คลิกดรอปดาวน์ในฟิลด์ค่า ตัวอย่างเช่น หากต้องการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของยอดขายในเดือนปัจจุบันและ 2 เดือนก่อนหน้า ให้ตั้งค่าก่อนหน้าเป็น 2 และปิดกล่องโต้ตอบ

 6. ตามค่าเริ่มต้น ตัวอย่างการคำนวณจะแสดงแถวแรกที่ไม่ใช่ค่า null อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคลิกที่แถวใดก็ได้ในตารางผลลัพธ์และดูตัวอย่างที่อัปเดตของค่าที่เลือก คำอธิบายประกอบเน้นแถวที่ใช้ในการคำนวณ

  หากไม่สามารถคำนวณด้วยการตั้งค่าปัจจุบัน คุณจะเห็นคำอธิบายประกอบค่าไม่เพียงพอ. หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้คลิกดรอปดาวน์ในฟิลด์ค่าเพื่อเปลี่ยนการกำหนดค่าในการตั้งค่าผลลัพธ์

 7. ในแผงด้านซ้าย ให้ดับเบิลคลิกที่ส่วนหัวของฟิลด์ และป้อนชื่อสำหรับการคำนวณของคุณ
 8. คลิกเสร็จสิ้นเพื่อเพิ่มฟิลด์ที่คำนวณใหม่ของคุณ ในแผงเปลี่ยนแปลง คุณจะเห็นการคำนวณที่ Tableau Prep สร้างขึ้น คลิกแก้ไขเพื่อเปิดตัวแก้ไขการคำนวณด้วยภาพเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ตัวแก้ไขการคำนวณ

หากคุณต้องการเขียนการคำนวณของคุณเองเพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือผลรวม ให้ใช้ฟังก์ชัน LOOKUP ในตัวแก้ไขการคำนวณ

 1. ในแถบเครื่องมือแผงโปรไฟล์ ให้คลิกสร้างฟิลด์ที่คำนวณ หรือในการ์ดโปรไฟล์หรือตารางกริดข้อมูล ให้คลิกเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกสร้างฟิลด์ที่คำนวณ > การคำนวณที่กำหนดเอง

 2. ในตัวแก้ไขการคำนวณ ให้ป้อนนิพจน์ ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของยอดขายในสามเดือนต่อภูมิภาค ให้สร้างการคำนวณดังที่แสดงด้านล่าง

  หมายเหตุ: ตัวอย่างนี้ถือว่าชุดข้อมูลอยู่ในระดับรายละเอียดที่ถูกต้อง โดยเป็นหนึ่งแถวสำหรับแต่ละเดือน หากชุดข้อมูลของคุณไม่ได้อยู่ในระดับรายละเอียดที่ถูกต้อง ให้พิจารณาใช้ขั้นตอนการรวบรวมเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ก่อนที่จะใช้การคำนวณ

  { PARTITION [Region]:{ ORDERBY [Year of Sale]ASC,[Order Month]ASC:LOOKUP([Sales],-2)}}
  +
  { PARTITION [Region]:{ ORDERBY [Year of Sale]ASC,[Order Month]ASC:LOOKUP([Sales],-1)}}
  +
  { PARTITION [Region]:{ ORDERBY [Year of Sale]ASC,[Order Month]ASC:LOOKUP([Sales],-0)}}
  /
  3

 3. ป้อนชื่อสำหรับการคำนวณ แล้วคลิกบันทึก

รับค่าก่อนหน้า

หากคุณต้องการสร้างฟิลด์ที่มีค่าจากแถวก่อนหน้า คุณสามารถสร้างการคำนวณที่กำหนดเองได้โดยใช้ฟังก์ชัน LOOKUP

 1. ในแถบเครื่องมือแผงโปรไฟล์ ให้คลิกสร้างฟิลด์ที่คำนวณ หรือในการ์ดโปรไฟล์หรือตารางกริดข้อมูล ให้คลิกเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกสร้างฟิลด์ที่คำนวณ > การคำนวณที่กำหนดเอง

 2. ในตัวแก้ไขการคำนวณ ให้ป้อนนิพจน์ ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหาค่าของยอดขายก่อนหน้าตามวันที่สั่งซื้อ ให้สร้างการคำนวณดังที่แสดงด้านล่าง

  หมายเหตุ: ตัวอย่างนี้ถือว่าชุดข้อมูลอยู่ในระดับรายละเอียดที่ถูกต้อง โดยเป็นหนึ่งแถวสำหรับแต่ละวัน หากชุดข้อมูลของคุณไม่ได้อยู่ในระดับรายละเอียดที่ถูกต้อง ให้พิจารณาใช้ขั้นตอนการรวบรวมเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ก่อนที่จะใช้การคำนวณ

  { ORDERBY [Order Date]ASC:LOOKUP([Sales],-1)}

 3. ป้อนชื่อสำหรับการคำนวณ แล้วคลิกบันทึก
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ!