เชื่อมต่อการเขียนเว็บของ Tableau Cloud กับ Salesforce Data Cloud

ตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data Cloud เปิดตัวใน Tableau Cloud เดือนตุลาคม 2023 ตัวเชื่อมต่อนี้เชื่อมต่อ Tableau กับ Data Cloud ได้อย่างราบรื่น และพร้อมใช้งานสำหรับ Tableau Desktop, Tableau Cloud, Tableau Server และ Tableau Prep

ประโยชน์ของตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data Cloud

  • ตัวเชื่อมต่อนี้ช่วยลดขั้นตอนเพิ่มเติมในการติดตั้งตัวเชื่อมต่อด้วยไฟล์ Taco และไดรเวอร์ JDBC
  • ตัวเชื่อมต่อคือพื้นที่เก็บข้อมูลพร้อมด้วยการใช้งานที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งแสดงป้ายกำกับออกเจ็กต์ใน UI การเชื่อมต่อของ Tableau แทนชื่อ API ออกเจ็กต์
  • ตัวเชื่อมต่อขับเคลื่อนโดยการค้นหาแบบด่วน

หมายเหตุ: ตัวเชื่อมต่อ Customer Data Platform เลิกใช้งานในเดือนตุลาคม 2023 และไม่สามารถใช้สำหรับการเชื่อมต่อใหม่ได้ เวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล และแอสเซทอื่นๆ ที่มีอยู่ซึ่งใช้ตัวเชื่อมต่อ Customer Data Platform จะยังคงทำงานต่อไปจนกว่าตัวเชื่อมต่อจะถูกลบออกทั้งหมด โดยทั่วไปแล้วจะเผยแพร่ 1-2 ครั้งหลังจากการเลิกใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าแอสเซทที่มีอยู่ยังคงทำงานต่อไป Tableau ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ลูกค้าแก้ไขแอสเซทที่มีอยู่เพื่อใช้ตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data Cloud

เชื่อมต่อการเขียนเว็บของ Tableau Cloud กับ Customer Data Platform โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. จากหน้าสำรวจ ให้เลือกใหม่ จากนั้นเลือกเวิร์กบุ๊ก หรือเลือกที่เมนูข้อมูล จากนั้นเลือกแหล่งข้อมูลใหม่
  2. ในหน้าต่างเชื่อมต่อกับข้อมูล ให้เลือกแท็บตัวเชื่อมต่อ
  3. เลือก Salesforce Data Cloud
  4. เข้าสู่ระบบและอนุญาตให้เข้าถึงเมื่อได้รับแจ้ง
  5. เลือกพื้นที่เก็บข้อมูล พื้นที่เก็บข้อมูลแสดงถึงการแยกทางตรรกะของข้อมูลใน Data Cloud ไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลก่อนการเปิดตัว Salesforce ในวันที่ 23 มิถุนายน
  6. ใช้ออบเจ็กต์เพื่อกรองตามประเภทของออบเจ็กต์ Data Cloud หรือเลือกออบเจ็กต์ทั้งหมด
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ