ความช่วยเหลือของ Tableau Reader

ใช้ Tableau Reader เพื่อเปิดและโต้ตอบกับเวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจที่มีแหล่งข้อมูลที่แยกซึ่งสร้างขึ้นใน Tableau Desktop

เวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจมีสำเนาแหล่งข้อมูลซึ่งเวิร์กบุ๊กอ้างอิง ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลต้นทางเพื่อดูหรือโต้ตอบกับมุมมอง คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้ด้วย Tableau Reader

  • เปิดและโต้ตอบกับเวิร์กบุ๊กใน Tableau

  • แสดงมุมมองเป็นสไลด์โชว์

  • ส่งออกมุมมองหรือข้อมูล

  • พิมพ์มุมมอง

  • เผยแพร่มุมมองเป็นไฟล์ PDF

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ