การเผยแพร่และการส่งออก

แชร์มุมมองและข้อมูลในเวิร์กบุ๊ก และรวมไว้ในการนำเสนอหรือเอกสาร คุณสามารถพิมพ์ PDF, ส่งออกไปยังแอปพลิเคชันอื่น หรือพิมพ์เวิร์กชีตอย่างน้อยหนึ่งรายการได้

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ