การใช้การดำเนินการเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ลิงก์

มุมมองบางรายการอาจมีการดำเนินการซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลในมุมมองหนึ่งกับมุมมองอื่นหรือลิงก์ไปยังข้อมูลภายนอก การดำเนินการจะเพิ่มบริบทไปยังข้อมูลและสามารถเชื่อมต่อผลลัพธ์การวิเคราะห์ไปยังหน้าเว็บ ไฟล์ หรือเวิร์กชีตอื่น ตัวอย่างเช่น มุมมองซึ่งแสดงยอดขายของบ้านในย่านที่อยู่เฉพาะอาจมีลิงก์ไปยังข้อมูลสำมะโนของย่านที่อยู่ดังกล่าว ลิงก์ไปยังภาพถ่ายดาวเทียมของบ้าน หรือลิงก์ไปยังเวิร์กชีตซึ่งแสดงบ้านที่คล้ายกันในพื้นที่

ใน Reader คุณอาจพบการดำเนินการสามประเภท ดังนี้

  • การดำเนินการกับตัวกรอง - การดำเนินการกับตัวกรองจะใช้การเลือกในมุมมองหนึ่งเพื่อกรองข้อมูลที่แสดงในมุมมองอื่น

  • การดำเนินการไฮไลต์ - การดำเนินการไฮไลต์จะใช้การเลือกในมุมมองหนึ่งเพื่อไฮไลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในมุมมองอื่น

  • การดำเนินการกับ URL - การดำเนินการกับ URL จะนำไปยังหน้าเว็บ ไฟล์ หรือทรัพยากรบนเว็บอื่นๆ

คุณสามารถกำหนดให้เรียกใช้การดำเนินการได้อย่างง่ายดายโดยการวางเมาส์เหนือเครื่องหมาย เลือกเครื่องหมาย หรือคลิกขวาที่เครื่องหมายและเลือกตัวเลือกเมนู

หมายเหตุ: ไฮเปอร์ลิงก์จะไม่ปรากฏในเวิร์กชีตและเครื่องหมายบางรายการ เนื่องจากไฮเปอร์ลิงก์ถูกแมปกับฟิลด์เฉพาะในแหล่งข้อมูล ลิงก์จึงใช้งานได้สำหรับเวิร์กชีตซึ่งใช้ฟิลด์ที่แมปและเครื่องหมายที่มีพารามิเตอร์ที่จำเป็นเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น มุมมองด้านล่างแสดงลิงก์ URL จากมุมมองแผนที่ใน Reader ที่นำไปยังภาพถ่ายดาวเทียมของตำแหน่งเฉพาะ

 

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ