การส่งออกข้อมูลหรือมุมมอง

คุณสามารถส่งออกข้อมูลจากเวิร์กบุ๊กหรือส่งออกรูปภาพที่แสดงมุมมองไปยังแอปพลิเคชันอื่นสำหรับการนำเสนอหรือเอกสารได้

การส่งออกข้อมูล

คุณสามารถคัดลอกข้อมูลที่เลือกจากมุมมองเพื่อใช้ในแอปพลิเคชันอื่น หรือส่งออกข้อมูลทั้งหมดจากเวิร์กชีตไปยังฐานข้อมูล Access

วิธีคัดลอกข้อมูลไปยังคลิปบอร์ด

 1. เลือกข้อมูลในมุมมองที่ต้องการคัดลอก

 2. คลิกขวา (กด Control แล้วคลิกบน Mac) บนส่วนที่เลือกและเลือกคัดลอก > ข้อมูล

 3. เปิดแอปพลิเคชันอื่นๆ เช่น MS Word หรือ MS Excel แล้วเลือก แก้ไข > วาง

 

หมายเหตุ: คุณยังสามารถคัดลอกข้อมูลเป็นตารางข้อความเพื่อใช้ใน Microsoft Excel ได้อีกด้วย เลือกคัดลอก > ตารางข้อความบนเมนูบริบท

 

วิธีส่งออกข้อมูลไปยัง Microsoft Access

 1. เลือกเวิร์กชีต > ส่งออก > ข้อมูล

 2. ป้อนตำแหน่งและชื่อของฐานข้อมูล Access แล้วคลิกบันทึก

 3. ในกล่องโต้ตอบ “ส่งออกข้อมูลไปยัง Access” ให้ระบุชื่อฐานข้อมูลแล้วคลิกตกลง

การส่งออกมุมมองเป็นรูปภาพ

คุณสามารถคัดลอกมุมมองเพื่อใช้ในแอปพลิเคชันอื่นหรือส่งออกมุมมองเป็นไฟล์ภาพ

วิธีคัดลอกมุมมองไปยังคลิปบอร์ด

 1. เลือก เวิร์กชีต > คัดลอก > รูปภาพ

 2. ในกล่องโต้ตอบคัดลอกรูปภาพ ให้เลือกเนื้อหาที่ต้องการรวมไว้ รวมถึงเค้าโครงคำอธิบายหากมุมมองมีคำอธิบาย

 3. คลิก คัดลอก

 4. เปิดแอปพลิเคชันอื่นๆ เช่น MS Word หรือ MS Excel แล้วเลือก แก้ไข > วาง

หมายเหตุ: ในแอปพลิเคชันบางรายการ คุณสามารถเลือก “Paste Special” และระบุรูปแบบของรูปภาพได้

วิธีส่งออกมุมมองเป็นไฟล์ภาพ

 1. เลือกเวิร์กชีต > ส่งออก > รูปภาพ

 2. ในกล่องโต้ตอบส่งออกรูปภาพ ให้เลือกเนื้อหาที่ต้องการรวมไว้ รวมถึงเค้าโครงคำอธิบายหากมุมมองมีคำอธิบาย จากนั้นคลิกบันทึก

 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกบันทึก

 4. ในกล่องโต้ตอบบันทึกรูปภาพ ให้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการบันทึกไฟล์ภาพแล้วพิมพ์ชื่อไฟล์ลงในกล่องข้อความ เลือกรูปแบบไฟล์จากรายการดรอปดาวน์บันทึกเป็นประเภท เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกบันทึก

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ