การใช้โหมดการนำเสนอ

เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับมุมมอง คุณอาจต้องการนำเสนอผลลัพธ์กับผู้อื่นโดยใช้ โหมดการนำเสนอ เมื่อคุณใช้โหมดนี้ Tableau จะซ่อนแถบเครื่องมือและเมนูและแสดงเพียงมุมมอง คล้ายกับการนำเสนอสไลด์

ในการเปิดหรือปิดใช้งานโหมดการนำเสนอ ให้คลิกที่ปุ่มโหมดการนำเสนอ ที่แถบเครื่องมือหรือเลือก หน้าต่าง > โหมดการนำเสนอ

หมายเหตุ: หากคุณต้องการซ่อนชีตใดชีตหนึ่ง โปรดติดต่อผู้เขียนเวิร์กบุ๊ก

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายการควบคุมต่างๆ ที่คุณสามารถใช้งานได้เมื่ออยู่ในโหมดการนำเสนอ การควบคุมเหล่านี้จะแสดงอยู่ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ

แสดงแถบฟิล์ม - แสดงชีตเป็นรูปภาพขนาดย่อที่ด้านล่างของพื้นที่ทำงาน
แสดงแท็บ - แสดงแท็บชีตที่ด้านล่างของพื้นที่ทำงาน
ชีตก่อนหน้า/ชีตถัดไป - ไปข้างหน้าหรือย้อนกลับผ่านชีตในเวิร์กบุ๊ก
เข้าสู่/ออกจากหน้าจอแบบเต็ม - สลับระหว่างการขยายเวิร์กบุ๊กให้เต็มหน้าจอและการแสดงในหน้าต่าง
ออกจากโหมดการนำเสนอ - ส่งคืนเวิร์กบุ๊กเพื่อแสดงพื้นที่ทำงานทั้งหมด รวมถึงเมนู แถบเครื่องมือ และแผงข้อมูล

 

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ