คำอธิบายสี

คำอธิบายสีสามารถเป็นแบบแบ่งหมวดหมู่หรือเชิงปริมาณก็ได้ คำอธิบายที่แบ่งหมวดหมู่หมายถึงหมวดหมู่แบบแยกกัน เช่น ชื่อลูกค้าและภูมิภาค ขณะที่คำอธิบายเชิงปริมาณหมายถึงช่วงของค่าที่เป็นตัวเลข เช่น ยอดขายและกำไร

คำอธิบายที่แบ่งหมวดหมู่

คำอธิบายเชิงปริมาณ

หากต้องการแก้ไขคำอธิบายสีที่แบ่งหมวดหมู่ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกขวา (กดปุ่ม Control แล้วคลิกบน Mac) ที่คำอธิบาย แล้วเลือกแก้ไขสี

 2. เลือกรายการข้อมูลในรายการทางด้านซ้าย แล้วเลือกสีใหม่ในชุดสีทางด้านขวา

 3. คลิกตกลง

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกชุดสีที่แตกต่างกันจากรายการดรอปดาวน์ที่มุมขวาบนของกล่องโต้ตอบ “แก้ไขสี” ได้

หากต้องการแก้ไขคำอธิบายสีเชิงปริมาณ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกขวา (กดปุ่ม Control แล้วคลิกบน Mac) ที่คำอธิบาย แล้วเลือกแก้ไขสี

 2. คลิกตัวบ่งชี้สีข้างแรมป์สีและเลือกสีใหม่ในสเปกตรัม

 3. คุณยังสามารถระบุตัวเลือกต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งรายการได้อีกด้วย

  • สีแบบขั้นบันได - จัดกลุ่มค่าต่างๆ ให้เป็นกล่องแบบเดียวกันโดยแต่ละกล่องได้รับสีไม่ซ้ำกัน

  • กลับด้าน - สลับลำดับสีในช่วง

  • ใช้ช่วงสีทั้งหมด - กำหนดความเข้มเต็มรูปแบบให้กับตัวเลขเริ่มต้นและตัวเลขสุดท้ายในช่วง

  (พร้อมใช้งานเมื่อใช้ชุดสีที่แตกต่างกันเท่านั้น)

 4. เลือกใช้ตัวเลือกขั้นสูงเพื่อกำหนดค่าเริ่มต้น ค่ากลาง และค่าสิ้นสุดสำหรับช่วงสี

 5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกตกลง

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกชุดสีที่แตกต่างกันจากรายการดรอปดาวน์ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ “แก้ไขสี” ได้

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ