คำอธิบายขนาด

คำอธิบายขนาดสามารถเป็นแบบแบ่งหมวดหมู่หรือเชิงปริมาณก็ได้ คำอธิบายที่แบ่งหมวดหมู่แสดงถึงหมวดหมู่ที่แยกกัน เช่น ภูมิภาคและลำดับความสำคัญของคำสั่งซื้อ ในขณะที่คำอธิบายเชิงปริมาณแสดงถึงช่วงของค่าตัวเลข เช่น เวลาในการจัดส่งหรือกำไร

 

คำอธิบายเชิงหมวดหมู่

คำอธิบายเชิงปริมาณ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ