คำอธิบายรูปทรง

อธิบายรูปร่างสามารถแสดงได้เฉพาะข้อมูลที่แบ่งหมวดหมู่ ซึ่งเป็นหมวดหมู่ที่ไม่ต่อเนื่อง เช่น ผลิตภัณฑ์และภูมิภาค เครื่องหมายจะแยกเป็นรูปทรงต่างๆ คุณไม่สามารถแก้ไขรูปทรงที่ใช้ในมุมมองได้ด้วย Reader

 

 

 

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ