Använda åtgärder för att komma åt länkade data

Vissa vyer kan innehålla åtgärder som relaterar information i en vy med andra vyer eller länkar till extern information. Åtgärder skapar sammanhang med data och kan koppla analysresultaten till webbsidor, filer och andra arbetsblad. En vy som visar bostadsförsäljningen i ett specifikt område kan till exempel innehålla länkar till folkräkningsdata för området, till en satellitbild av huset och till ett annat arbetsblad som visar liknande hus i området.

Det finns tre typer av åtgärder som kan ses i Reader:

  • Filteråtgärder – en filteråtgärd använder ett urval i en vy för att filtrera data som visas i en annan vy.

  • Framhävningsåtgärder – en framhävningsåtgärd använder ett urval i en vy för att framhäva relaterade data i en annan vy.

  • URL-åtgärder. - En URL-åtgärd pekar på en webbplats, fil eller annan webbresurs.

En åtgärd kan konfigureras så att den körs genom att hovra över en markering, välja en markering eller högerklicka på en markering och välja ett menyalternativ.

Obs! Hyperlänkar är inte alltid synliga för varje arbetsblad och markering. Då hyperlänkar är kopplade till specifika fält i datakällan är länkar endast tillgängliga för de arbetsblad som använder de kopplade fälten och för markeringar som innehåller de nödvändiga parametrarna.

Till exempel visar vyn nedan en URL-länk från en kartvy i Reader som går till en satellitbild på en specifik plats.

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!