ลิขสิทธิ์

© 2023 Tableau Software, LLC และผู้ออกใบอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าของ Tableau สามารถดูได้ที่ www.tableau.com/th-th/ip(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรหัสบุคคลที่สามซึ่งอาจแจกจ่ายให้กับซอฟต์แวร์ โปรดตรวจสอบข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Tableau

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ!