เกี่ยวกับความช่วยเหลือ Tableau

การแก้ไขอคติแบบแอบแฝงในภาษาเทคนิค

เพื่อความสอดคล้องกับค่านิยมหลักประการหนึ่งของบริษัทของเราซึ่งก็คือความเท่าเทียมกัน เราได้เปลี่ยนคำศัพท์เพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้นเท่าที่เป็นไปได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคำศัพท์บางคำในตำแหน่งต่างๆ อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน เราจึงคงคำศัพท์ที่มีอยู่ไว้ในแหล่งต่อไปนี้

  • API ของ Tableau: วิธีการ พารามิเตอร์ และตัวแปร
  • CLI ของ Tableau: คำสั่งและตัวเลือกต่างๆ
  • Resource Monitoring Tool ของ Tableauตัวติดตั้ง ไดเรกทอรีการติดตั้ง และข้อกำหนดในไฟล์การกำหนดค่า
  • เอกสารระบบบุคคลที่สาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการแก้ไขปัญหาอคติแบบแอบแฝง โปรดดูที่ อัปเดตภาษาทางเทคนิคของ Salesforce ในความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับอคติแบบแอบแฝง บนเว็บไซต์ Salesforce

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ!