Om Tableau-hjälp

Ta itu med omedvetna fördomar i tekniskt språk

I ett försök att anpassa oss till jämlikhet, som är en av våra grundläggande företagsvärderingar, har vi ändrat terminologin för att vara mer inkluderande där så är möjligt. Eftersom ändrade termer på vissa ställen kan orsaka fel som medför att programmet inte fungerar som det ska behåller vi befintlig terminologi på följande platser:

  • Tableau API:er: metoder, parametrar och variabler
  • Tableau CLI:er: kommandon och alternativ
  • Tableau Resource Monitoring Tool installationsprogram, installationskataloger och termer i konfigurationsfiler
  • Systemdokumentation från tredje part

Se Salesforce uppdaterar tekniskt språk i pågående ansträngningar för att åtgärda omedvetna fördomar på Salesforce-webbplatsen för mer information om våra pågående ansträngningar för att ta itu med omedvetna fördomar.

Tack för din feedback!